Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Hálaadó ünnepség a reformáció 500. évfordulójának alkalmából Nagykomjáton

Hálaadó ünnepség a reformáció 500. évfordulójának alkalmából Nagykomjáton

Október 15-én a kárpátaljai és ukrajnai keresztyének a reformáció ötszázadik évfordulóját ünnepelték Nagykomjáton. A különböző egyházi felekezetek vezetői közül jelen volt: az Evangéliumi Hit Szabad Keresztyén Egyházai Szövetségének vezető püspöke, Rajcsinec Vaszil Fedorovics; a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor; az Evangéliumi Keresztyén Baptista Egyházak Regionális Szövetségének helyettes vezető presbitere, Dimcsenko Timofij Ivanovics; az Evangéliumi Hit Kárpátaljai Ukrán Keresztyén Egyház helyettes püspöke, Kinyiv Vaszil Ivanovics; az Evangéliumi Hit Ukrán Keresztyén Egyház vezető püspöke, Panocsko Mihajlo Sztepanovics.

– Sajnos vannak olyan emberek, akik összekeverik, hogy kit illet a dicsőség, és ezért az országnak, kitalált, fiktív személyeknek tulajdonítják – mondta Rajcsinec Vaszil Fedorovics. Isten méltó a dicséretre. Ma a különböző protestáns felekezetek azért gyűltek össze, hogy hangosan, határozottan, dicsérve kijelentsük: „Köszönjük neked, Istenünk!”

A Kerületi Államigazgatás első helyettes vezetője a Nagyszőlősi járásban, a Kárpátaljai Regionális Tanács képviselője, Koszteleba-Veremcsuk Natalija Jurijivna megjegyezte, hogy a reformáció 500. évfordulójának megünneplése Ukrajnában azt mutatja, hogy Ukrajna egy európai állam, amely európai értékekkel rendelkezik. Ünnepi beszéde elmondása után, köszönetét fejezte ki és okleveleket nyújtott át a Nagykomjáti Egyházközség vezetőinek a Nagyszőlősi Kerületi Államigazgatás nevében.

Zán Fabián Sándor a János evangéliumából (1: 9–11) felolvasott igével köszöntötte testvéreit az Úrban. „Azt kívánom mindenkinek, hogy a reformáció ne csak ma legyen a hálaadás tárgya, hanem legyen ez az ügy folyamatos, hogy továbbra is Jézus Krisztusban higgyünk, és azt az értéket, amit mi már felismertünk, átadjuk másoknak is. Olvassátok az írást, éljétek meg az Isten szavát, és adjátok át a közeletekben élőknek!” – buzdított a Kárpátaljai Református Egyház püspöke.

Dimcsenko Timofij Ivanovics a reformáció jelentőségéről beszélt. A reformáció a változásra való hajlandóság, elengedhetetlen döntések meghozása, amelyek változásokhoz vezetnek az életben, az emberek Istennel való kapcsolatában. Mi olyan félelmetes a Bibliában? – vetette fel a kérdést. A Biblia csak azok számára félelmetes, akik elakarják fedni az igazságot. Olvassuk a Bibliát – ezáltal lesz igazi reformáció az életünkben.

„Az a nép, amelyik nem emlékszik a múltra, nem rendelkezik jövővel” – figyelmeztett az Evangéliumi Hit Kárpátaljai Ukrán Keresztény Egyház helyettes püspöke, Kinyiv Vaszil Ivanovics, és köszönetet mondott Istennek az élő reformációért.

Az evangéliumot Panocsko Mihajlo Sztepanovics, az Evangéliumi Hit Ukrán Keresztyén Egyház vezető püspöke hirdette. A püspök felhívta a figyelmet arra, hogy milyen nagy feladat hárul ránk: „Ne építsünk saját királyságot, ne szabjuk saját elveket, hanem egyetértésre jutva mutassunk Jézus Krisztusra. Ő a kezdet és a vég. A keresztények egységében hatalmas erő rejlik. Nincs jogunk kényelmesen érezni magunkat, vagy nem vállalni a felelősséget. Ezt csak a gyávák és a hitetlenek teszik – elrejtőznek a bokrok mögé. Isten igéjét János evangéliumából (1:1–3,14) olvasta.
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.” Minden összhangban és szép rendben volt. Isten szava nem emberi szó, hatalmas ereje van. Az erő nem az egyházi szertartásokban, nem a hagyományokban, hanem az Igében van. Az egyház évszázadokon át nem adott Igét az embereknek, hanem csak azok helyetteseit. Luther Márton 500 évvel ezelőtt vette és olvasni kezdte a Bibliát. Nagy erővel kellett rendelkeznie, hogy egy emberként szembe merjen állni a rendszerrel és azt merje mondani: „Nem jó helyre tartunk, nem cselekszünk helyesen!” Az Úr az, aki találkozott vele és adott neki annyi erőt, hogy lefordítsa a Bibliát német nyelvre. Egy másik embernek pedig értelmet adott a nyomdagép feltalálásához, ő volt Gutenberg János.

Nem az emberek mentek az Istenhez, hanem Isten jött erre a földre Jézus Krisztusban, hogy megmentsen minket. Ma a keresztyéneknek Jézus Krisztus Igéjében kell egynek lenniük. A keresztyének akkor erősek, ha Istenre figyelnek, nem pedig a rendszerre. A döglött hal az árral, az élő hal az árral szemben úszik. Ránk vár a feladat, hogy megváltoztassuk a rendszert, ahogy Luther Márton tette. De ehhez olyan emberekre van szükség, akik hisznek, akik készek meghalni a meggyőződésükért, nem pedig eladni egy kilogramm hajdináért.

Jézus azért jött, hogy az emberek szívében reformokat hajtson végre. Istennek nincs szüksége a hagyományainkra, ő azt kéri, hogy a szívedet add, ne a keresztet meg a gyertyát. Istennek apai szíve van, ezért meg akar ölelni, és azt akarja mondani neked: Lányom, fiam, szeretlek. Szeret minket, és a szeretetét már bizonyította a kereszten. Ne légy engedetlen! – fejezte szavait a püspök.

Az ünnepség ideje alatt a Kárpátaljai Egyesült Felekezetközi Kórus zengett dicséretet az Úrnak. Az énekek bevezetéseként a 118. Zsoltárból olvastak fel részleteket.

– Amilyen erősnek hangzik az egyesült felekezetközi kórus, úgy szeretnénk, ha az egyházak, a különböző felekezetű keresztyének közösen, egy hangon emlékeztetnék ezt a világot arra, amit Isten Igéje mond. Olyan időben élünk, amikor egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket, hogy a hangunk egyértelműen, világosan visszhangozzon népünk és az egész világ felé – mondta a konferanszié.

Héder Zsuzsanna

Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

More in reformáció
Előre az áldás útján – Nőszövetségi csendesnap Tiszakeresztúrban

Október 1-én délután került megrendezésre a Máramaros-Ugocsai Református Egyházmegye soron következő nőszövetségi csendesnapja a szinte zsúfolásig megtelt, nemrég felújított tiszakeresztúri...

Close