Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Krisztus feltámadt! – Héder János húsvéti üzenete
Fotó: Szimkovics Tibor

Krisztus feltámadt! – Héder János húsvéti üzenete

Az Ő feltámadása a legnagyobb ünneplésre ad okot. Az ünnepek ünnepévé teszi ezt a napot, győzelemmé a halál, a bűn és a pusztulás felett. Egy megújult világ kezdetét jelenti, amely Krisztus győzelme által újul és változik. Az egyház énekeiben ezt az Urat dicséri, aki húsvétkor megnyitotta a mennyország kapuit számunkra és megszenteli Lelke és Igéje által a benne hívőket. Nincs veszve semmi, mert miénk lehet a győzelem minden hitvány bűn felett és az elmúlás felett is.
Pál apostol így hirdeti meg a húsvéti evangélium fontosságát: „Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is” (1Коr 15, 14).
Krisztus feltámadása – hitünk alapja, ez rendíthetetlen támaszunk a földi életünkben is. Akkor is megáll, amikor körülöttünk minden összeomlani látszik. Amikor háborúság van a világban, lelki éj a szívekben, és összeomlani látszik mindaz, amire támaszkodik az ember, mert nincs létbiztonsága ezekben az időkben.
Ha Krisztus fel nem támadt volna, nemcsak keresztyénség nem létezne, de az Istenbe vetett hit és bizalom is kudarcot vallott volna, és a gonosz győzelmét jelentené mindez a jó felett, és ebben az esetben nincs értelme az életnek.
A feltámadás azt hirdeti, hogy a halál nem lett az ember számára kegyetlen, kikerülhetetlen sorscsapás, hanem csak átmenet egy új lelki létbe. Az első zsenge lett Jézus Krisztus feltámadása az általa megváltott lelki nép számára. Az Úr Krisztus halottá tette a poklot az Isten dicsőségével, és új életet ajándékozott az általa megváltott emberiségnek. Krisztus feltámadt, és magával feltámasztotta az emberiséget!
Ma a világban hangzik a szózat, hogy „Krisztus feltámadt”. Ebben a szózatban benne van a keresztyénség legnagyobb titkának és erejének az elismerése. „Valóban feltámadt!” – válaszolják azok, akik elhitték Krisztus feltámadásának győzelmét a halál és pokol felett. Az sír üres. Ha nem így lett volna, ma is mutogatnák Jézus halott testét a benne hívők bosszantására. Ez egy olyan tény, amit a Benne hívő személyesen is átélhet. Csak a hit által lehetünk részesei az örök életnek, amelyet Jézus hirdet kilépve a lepecsételt sírból. Pál mondja: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre”(Róm 10, 9-10). Az ünnepi ige újra segít felismerni Tamással együtt Jézus győzelmét és hatalmát: „És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!” (Jn 20, 28). Ha Krisztus nem támadt fel, akkor a félénk tanítványok nem kaptak volna erőt és bátorságot. Ma is csak annak van bátorsága, aki felismeri, hogy nem egy halott próféta a tanácsadója, hanem az élő Úr. Felteszi az ünnep a kérdést, hogy te kire hallgatsz, ki vezeti az életedet. Halott vezérek, filozófusok, politikusok, halandó emberek vagy Jézus vezet?
Kicsoda az Isten Báránya, aki kikelt a sírból? Az a testet öltött Isten, akinek volt hatalma letenni az életét és viszavenni, és még a pokol kapui sem tudtak erőt venni rajta. Letörte a sötétség hatalmát és a bűnnek rabszolgaságát. Ő a szabadító ma is!
Kedves Testvéreim! Kívánok mindenkinek áldott, dicsőséges húsvét ünnepet, a bűntől való szabadulás ünnepét, ami utat nyit az örök életre, reménységre és szeretetre! Adjon az Isten békességet az országunkban és a szíveinkben! Vegye el a testi-lelki szegénységet, nyomorúságot, betegségeket, kilátástalanságot az életünkből! Lelkünkben erre vágyunk mindnyájan. A halált legyőző Isten tudja ezt nekünk megadni! Hozza el nekünk a Mindenható az igazi húsvéti örömöt!
„És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
Ámen.

Héder János,
a Kárpátaljain Református Egyházkerület főjegyzője

Szólj hozzá!

Read previous post:
Lövöldözés történt Beregszászban

Lövöldözés történt Beregszász egyik éttermében április 16-ra virradóra – tájékoztatott a pmg.ua hírportál.

Close