Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Mi Atyánk… – Tavaszi evangelizáció a beregszászi főiskolán

Mi Atyánk… – Tavaszi evangelizáció a beregszászi főiskolán

Immár hagyomány, hogy a Beregszászi Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet (FRIGY) félévente, ősszel és tavasszal evangelizációt szervez a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II.RF KMF). Szemeszterről szemeszterre egyre többen gyűlnek össze a felsőoktatási intézmény Esztergom termében, hogy hallhassák Isten üzenetét. Ennek megfelelően március 4–6. között újra összegyűlt a főiskola s a környék apraja-nagyja az Ige körül. Igaz, a megszokottól eltérően négy este helyett ez alkalommal csak háromestés volt az evangelizáció, hiszen a nemzetközi nőnap alkalmából március 8. munkaszüneti nap volt a főiskolán, így a diákok többsége csütörtökön hazautazott.evangeluaci2foto jancso panka
A kezdetekkor némileg hátránynak tekintett „rohamtempó” előnnyé kovácsolódott: úgy hiszem, aki ellátogatott az
 evangelizációs estékre, olyan „lelki koncentrátumot” kapott, mely valószínűleg kevesek szívét hagyta érintetlenül.
Az igencsak szép számban összegyűlt társaságot estéről estére Maksai Attila, a FRIGY lelkipásztora, a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium igazgatója köszöntötte, aki ezúttal jól ismert igehirdetőt mutathatott be: Taracközi Ferenc beregszászi vezető lelkipásztor neve mindenkinek ismerősen csengett, hiszen a FRIGY maga is a Beregszászi Református Egyházközség missziós gyülekezete.
Taracközi Ferenc olyan témakörben evangelizált, melyről túlzás nélkül állíthatjuk, hogy mindenkit érint. Hiszen evangelizacio4foto jancso pankanemigen van Kárpátalján olyan vallásos – vagy akár magát ateistának nevező – ember, aki ne mondta volna el legalább egyszer az evangelizáció témájául választott, Jézus által tanított úri imádságot, azaz a Mi Atyánk… kezdetű imát. Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy sokszor nemigen tudjuk, értjük, mit mormolunk el akár napi rendszerességgel. Tudjuk-e, hogy miért tanította Jézus? Mit akart mondani vele? Belegondoltunk valaha úgy igazán, mit mondunk valójában, amikor elmondjuk? Milyen csodák, mélységek, áldások, tanítások rejlenek benne? Aki részt vett a főiskolai evangelizáción, talán ma már másképp imádkozza az úri ima szavait. Talán képesek vagyunk már jobban, komolyabban tudatosítani magunkban, amire Taracközi tiszteletes felhívta figyelmünket: azzal, hogy megszólítjuk Istent, a Mindenhatót, a mi Atyánkat, kiváltságos, ugyanakkor felelősségteljes élményben részesülhetünk – a Teremtő Isten színe elé kerülünk ott és akkor, ahol és amikor megszólítjuk Őt. Kiváltság, mert csodálatos dolog a Mindenható Istentevangelizacio5foto jancso panka Atyánknak tudnunk. Mindemellett felelősségteljes, sőt, mi több, veszélyes dolog is, hiszen nagyon sokszor nem úgy viselkedünk, mint a világ Urával illene. Megszólítjuk – de bízunk is Benne, s elhisszük, amit mond? Vagy azzal, hogy Hozzá fordulunk, ugyanakkor igazán mégsem hiszünk Neki, nem bízunk Benne, megbántjuk, kétségbe vonjuk hatalmát, szeretetét, melyet példátlan és meghálálhatatlan módon, Fiának egyszeri és tökéletes áldozatával már bizonyított.
A lelkipásztor prédikációja után minden este egy-egy bizonyságtétel is szólt a hallgatók szívéhez. A főiskolások közül Fodor Krisztina és Heé Viktória állt ki társai elé elmondva, hogyan szólította meg őket Isten. Utolsó este pedig egy különleges bizonyságtétel nyomán abba is betekintést nyerhettünk, hogy Isten nemcsak a „könnyű esetek” Istene, van hatalma igazán mélyről is kihúzni a
tehetetlen embert: a Drgognapló című könyv szerzője, Kubiszyn Viktor kárpátaljai körútja során a FRIGY evangelizációjára is eljött, hogy elmondja, Isten értelmet tud adni az életnek. Ő bizonyossá tudja tenni Önmagát evangelizacio6annak is, aki nem tudja, hol keresse, s akár annak is, aki olyan nehézséget él meg, mint a kábítószer-függőség. Szavai kapaszkodót nyújthattak azoknak, akik a kiúttalanság érzésével ültek a teremben…
Természetesen nem maradt el az evangelizációk jól megszokott (és szeretett) egyéb „kelléke” sem: a FRIGY Band által vezetett közös éneklés, a 4érzék színház lelkeket megérintő szolgálata, a konyhatündérek és szeretett Rózsika nénink keze munkáját dicsérő szeretetvendégség mind-mind arról tanúskodott, hogy az Isten szeret, vár ránk. Megszólíthatjuk, beszélhetünk vele, és Ő válaszol is. S a csoda ez esetben nemcsak három napig tart: az evangelizáción túl is van élet Istennel, melyet a FRIGY továbbra is segíteni kíván – hétfő esténként FRIGY-istentiszteletre kerül sor a beregszászi református gyülekezet gyülekezeti termében, ahol az evangelizációs esték stílusához hasonlóan szól Isten szava, s ahol a helyüket keresők közösségre lelhetnek. Adja Isten, hogy így legyen!

Kocsis Julianna
Kárpátalja.ma
More in evangelizáció, FRIGY, hit, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Isten, Kubiszyn Viktor
Ez nem ego-trip, nem rólam szól ‒ Interjú Kubiszyn Viktorral

A különböző szenvedélybetegségek, függőségek, az alkohol- és drogfogyasztás növekedése egyre égetőbb problémává vált térségünkben éppúgy, mint a világ bármely más...

Close