Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Tízéves a református oktatási intézmények határokon átívelő szolidaritási alapja
Ábrám Tibor a 2017-es Kárpát-medencei tanévnyitón

Tízéves a református oktatási intézmények határokon átívelő szolidaritási alapja

Egy évtized alatt pedagógusaink és diákjaink több mint 133 millió forintot gyűjtöttek össze, amiből sikerült életben tartani az ukrán állami támogatás nélkül működő kárpátaljai líceumokat, szerte a Kárpát-medencében bővíteni a nyelvhatáron megtartó erőt jelentő református intézményhálózatot, valamint tízezer diáknak kezébe adni a Bibliát. Mindezért úgy adnak hálát az oktatási intézmények, hogy ezúttal közel-keleti testvéreink, a Szíriai Örmény Református Egyház damaszkuszi általános iskoláját támogatják.

Épp csak megalakult 2009. május 22-én a határokon átívelő Magyar Református Egyház, vezetői máris létrehozták a Kárpát-medencei Református Oktatási Alapot. Már az egységesítési folyamatot előkészítő Generális Konvent elnökségi ülésein felvetődött, hogy testvéri közösségvállalással segítsék a nehezebb helyzetben lévő, nem az anyaország területén működő oktatási intézmények működését és fejlesztését. Szükség is van erre, hisz a közel 500 éves hagyományokkal rendelkező, a második világháború után államosított, majd a rendszerváltás óta évről évre növekvő református közoktatási intézmények negyede-ötöde a trianoni határokon kívülre szakadva végzi oktató-nevelő, nemzetépítő szolgálatát.

Tanulási folyamatként élte meg az elmúlt tíz évet Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok. A Generális Konvent elnökségének az Oktatási Alapért felelős tagja szerint magyar református közösségünk egysége azon áll, hogy meg tudjuk-e tölteni a visszaállított rendet Isten szerinti tartalommal, vagy ez a keret önmagáért való marad: „Gyülekezeteinkben és intézményeinkben mennyire lesz ismét fontos a szociális tanulás? Mennyire képes megindítani és felbuzdítani fiataljainkat egy-egy jó ügy, az igazság, vagy a helyes értékek melletti kiállás? Válik-e ismét fiataljaink körében zsinórmértékké a Szentírás?” Az Oktatási Alap az elmúlt 10 évben azon dolgozott, hogy visszahozza intézményeink gyakorlatába az adománygyűjtést, módszertani útmutatóval szolgáljon számukra, és arra biztassa az intézményeket, hogy legyenek kreatívak az adománygyűjtés területén.

Gyümölcsöző összefogás

Az alapgondolat az volt, hogy maguk a pedagógusok és a diákok támogassák rászoruló társaikat, ezzel is erősítve bennük az összetartozás és a szolidaritás érzését. Az egyházi vezetők vállalták, hogy az összegyűjtött adományokat minden évben kiegészítik az egyház költségvetéséből. Még azon a nyáron csatlakoztak a kezdeményezéshez a Kárpát-medencei Református Középiskolák Találkozójának résztvevői, 2010 októberében-novemberében pedig meghirdették az első akciót. Ez kifejezetten jól sikerült: 68 intézményben több mint 11 millió forintot gyűjtöttek össze.

2009-ben elsősorban a Kárpátaljai Református Egyházkerület által fenntartott négy líceum megmaradása lebegett az alapítók szeme előtt: a kárpátaljai magyar tanítási nyelvű gimnáziumokat nem finanszírozza az ukrán állam, akkoriban pedig még a magyar kormány sem támogatta a működésüket. Az első évben összegyűlt – és a kétszeresére kiegészített – támogatás nagy része Kárpátaljára került, de a szintén helyi támogatás nélkül elindult szerbiai Bácskossuthfalvai Református Óvodát is támogatta a Generális Konvent elnöksége.

A következő években fokozatosan emelkedő adományokból számos határon túli magyar református iskola és óvoda működését, valamint újak alapítását támogatta az Oktatási Alap. A Végvár- és a Megmaradási program mellett 2011-ben pedig elindult a Bibliaprogram is: együttműködésben a Magyar Bibliatársulattal évről évre egy magyar nyelvű Szentírással ajándékozzák meg a határon túli intézmények kilencedikes diákjait. 2014-től kezdve egyházkerületenként egy-egy kiemelt projektre is lehetett támogatást kérni – ennek hála sikerült többek között sportpályát építeni a péterfalvi líceumban, iskolabuszt vásárolni Rozsnyón, befejezni a hertelendifalvi óvoda épületét, új gimnáziumépületet tervezni Zilahon. Egy évtized alatt pedagógusaink és diákjaink több mint 133 millió forintot gyűjtöttek, a támogatásukból megvalósult eredményeket ebben az idén megjelent kiadványban lehet végigböngészni.

Egymáson keresztül érkezik az áldás

2018-ban minden korábbinál több református köznevelési intézmény kapcsolódott be a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap adománygyűjtésébe. Az általuk gyűjtött adomány mértéke – először a tíz év során – kicsivel meghaladta a 20 millió forintot. Ezt az összeget a Magyar Református Egyház költségvetéséből 11 millió forinttal egészítették ki, a Magyar Bibliatársulat pedig további 750 ezer forintot ajánlott fel.

Ebből a támogatásból sikerült felszerelni a Nagyenyeden induló szakács szakképzéshez szükséges tankonyhát és informatikai eszközökkel ellátni a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium általános iskolai osztályait. Felvidéken kicserélték az Érsekkétyi Református Alapiskola homlokzati nyílászáróit, a kárpátaljai Szolyván játszóteret építettek a református óvodának, Horvátországban és Szerbiában pedig nyári gyermek- és ifjúsági táborokat rendeztek az adományoknak hála. A Bibliaprogram keretében 922 Szentírást osztottak ki. Emellett az Oktatási Alapból jutott az idei Kárpát-medencei református általános iskolák, valamint középiskolák találkozóinak, illetve a Kárpát-medencei református tanévnyitó megvalósítására is.

„Öröm tapasztalni, hogy a Kárpát-medencei református intézmények testvéri közössége erősödik, és fontosnak tartják együtt kérni áldást gyülekezeteink és intézményeink, a benne szolgáló pedagógusok, a tanulók, a fenntartók, a szülők életére és munkájára – fogalmaznak idén novemberben kelt levelükben a Kárpát-medencei református egyházi vezetők. – Hisszük, hogy Isten meghallgatja kérésünket és ad áldást és gyarapodást intézményeinkben, és rajtuk keresztül egyházunkban, nemzetünkben.”

Különleges cél tizedjére

A Generális Konvent elnöksége a már említett levélben hirdette meg az idei gyűjtést is, amihez magánszemélyek, más intézmények és szervezetek is csatlakozhatnak.

Felhívásukban arra kérnek mindenkit, hogy „figyelmünket és együttérző szeretetünket fordítsuk a Szíriai Örmény Református Egyház háborús körülmények és üldöztetések között végzett oktató-nevelő szolgálata felé”. Kiemelt célként a közel-keleti testvéregyházunk által működtetett Damaszkuszi Keresztyén Általános Iskola felújítását és működési feltételeinek jobbítását nevezik meg.

A nehéz helyzetben lévő libanoni és szíriai reformátusokkal 2016 óta van közvetlen kapcsolatunk: 2017-ben és 2019-ben a Magyar Református Szeretetszolgálat már támogatta a háborús régióban élő gyerekek között végzett vasárnapi iskolai szolgálatukat, a Generális Konvent pedig a legszegényebb diákok ösztöndíjalapját egészítette ki saját forrásból. A maroknyi szíriai és libanoni református gyülekezet erején felüli, színvonalas oktatási rendszert tart fenn. Ugyanakkor jelen vannak a menekülttáborokban is, hogy a nyolc éve tartó háború miatt ne kelljen oktatás nélkül felnőnie egy teljes generációnak. Nagy hangsúlyt fektetnek a megbékélésre is: keresztyén, muszlim, arab és kurd gyerekek egyaránt látogatják intézményeiket.

A Magyarországi Református Egyház vezetői idén tavasszal testvéregyházi megállapodást kötöttek az arab ajkú Szíriai és Libanoni Nemzeti Zsinattal, valamint a Szíriai Örmény Református Egyházzal. Utóbbi tartja fenn a szír főváros történelmi negyedében lévő Damaszkuszi Keresztyén Általános Iskolát, melynek felújítását most támogathatjuk. Az egykori udvarházból évtizedekkel ezelőtt átalakított intézményben óvodától a hatodik évfolyamig tanul több mint 100 gyermek – elmaradott, mostoha fizikai körülmények között és nagyon egyszerű oktatási segédeszközökkel. A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap most induló adománygyűjtését a Magyar Református Egyház kiegészítésével az épület és osztálytermek belső felújítására, valamint korszerű oktatástechnikai eszközök beszerzésére ajánlják fel.

Feke György

Forrás: reformatus.hu

Szólj hozzá!

Read previous post:
Kreml: az ukrán hajók visszaszolgáltatásának nincs köze a nemzetközi bírósági ítélethez

Nincs köze az illetékes nemzetközi bíróság ítéletéhez annak, hogy Oroszország visszaszolgáltatta Ukrajnának az ukrán haditengerészetnek a tavaly november 25-i kercsi...

Close