Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Ünnepi közgyűlés a református egyházban

Ünnepi közgyűlés a református egyházban

Az igaz istenfélelem és a reményteljes jövőbe vetett bizalom jegyében tartotta meg a Kárpátaljai Református Egyház lelkészszenteléssel egybekötött közgyűlését március 11-én. Az ünnepi rendezvénynek a beregszászi református templom, majd a Rákóczi-főiskola átriuma adott otthont.

„Vizsgáljátok meg a mindennapjaitokat, szolgáljatok hálából, és hallgassatok az Úr szavára!” – kezdte az ünnepi istentiszteletet prédikációjával a kerületi püspök, Zán Fábián Sándor. Párhuzamot vonva Izráel népe és a jelen egyháza között, biztatta és intette a megjelent lelkészeket, gondnokokat és gyülekezeti tagokat, hogy némítsák el szívükben a lázongást, a pökhendiséget, és ne térjenek le a hűség útjáról. Az igehirdetést követően Héder János főjegyző köszöntötte az egybegyűlteket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja és dr. Nagy Petronella konzul asszony.

Pál apostol Korinthusbeliekhez írt első leveléből hangoztak Nagy Béla főgondnok szavai: „a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban”, melyek bátorítóként és erőadóként hatottak a lelkészek és gondnokok sokszor megfáradt lelkének. Ezt követően Dávid Árpád egyházkerületi és zsinati jegyző megállapította a közgyűlés határozatképességét, és ismertette a napirendi pontokat.

A 2017-es év közgyűlésének a lelkészszentelés meghittsége is emelte fényét. Laskoti Zoltán és Máté Richárd számára jött el ezen a napon a lelkészi hivatás eme nagy pillanata. Az egyházi vezetők áldáskérése után Szalipszki Endre köszöntője következett, kiemelve, hogy a kárpátaljai nép a nehéz körülmények között is őrzi hitét.
A közgyűlés második részében átadták a Komjáti Benedek-sajtódíjat, amelyet idén Iváncsik Attila rádió- és televízióriporternek ítélt oda az egyházkerület zsinata. Sajtói előismerő oklevéllek díjazták Kovács Marton Erzsébetet, a Küldetés újság főszerkesztőjét, a KárpátInfo újságíróját, valamint Nagy Gabriellát, a Küldetés szerkesztőjét és a Pulzus Rádió szerkesztőriporterét.

2016 novemberében a kárpátaljai hitélet egy fontos alakjától búcsúztunk: Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök tért örök hazájába. Megemlékezésül unokája, Gulácsy Dániel beosztott lelkész beszédében hangsúlyozta Lajos bácsi iratmissziós szolgálatát, munkaszeretetét, élethosszig tartó buzgóságát. Állíthatjuk, hogy megpróbáltatásai során is példás értékeket képviselt.124321_2

Az idei év kiemelkedő a református ember számára: 500 évvel ezelőtt tette közzé Luther Márton wittenbergi Ágoston-rendi szerzetes 95 tételét. Ez a lépés korszakhatárnak bizonyult a keresztyénség történetében. Erre való emlékezésképp az öt reformátori alapelv rövid magyarázatára is sor került. Balogh Attila ungi esperes a Sola Scriptura – egyedül a Szentírás című előadásában Pál apostol szavait idézte, miszerint a teljes írás Istentől ihletett, így ez a keresztyén ember üdvösségének forrása és hitének zsinórmértéke. Az előadássorozatot Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa megyei esperes folytatta a Sola Fide, azaz egyedül a hit által gondolat tematikáját boncolgatva, melyet személyes hangvételű bizonyságtételén keresztül közelített meg. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által” – idézte az Szentírást Zsukovszky Miklós, Bereg megyei esperes Sola Gratia – egyedül kegyelemből című előadásában. Az esperes kiemelte, hogy jóllehet a kegyelem ingyenes, de Valakinek megfizethetetlenül drága volt. Az előadássorozat negyedik része a Solus Christus, azaz egyedül Krisztus, amelyet Héder János főjegyző bontott ki, felhívva a figyelmet arra, hogy egy a közbenjáró, az út és az ajtó – ez pedig az Isten Fia. Az i-re a pontot a Soli Deo Gloria – egyedül Istené a dicsőség alapelv magyarázatával Zán Fábián püspök tette fel, miszerint tovább kell mutatni Istenre: ezt tették a reformátorok, és ezt kell tennünk nekünk is.

A demográfiai hanyatlás mint globális probléma Kárpátalján is egyre időszerűbb. A jövőt reménységgel váró embernek lehetőségéhez mérten tenni kell ennek megelőzése, korlátozása érdekében. Az 500. jubileumi év méltó megünnepléseképpen a Kárpátaljai Református Egyház meghirdette a Reformáció Gyermekei programot, amelynek fő céljaként a gyermekek születésétét és örökbefogadását fogalmazták meg. A programot népszerűsítő együttműködési megállapodáshoz számos támogató kapcsolódott: a Beregszászi Polgármesteri Hivatal, a Presbiteri Szövetség, a Kálvin-nyomda, a Lídia-műhely és a Kárpátalja hetilap. Mindegyik támogató képviselettel jelent meg a közgyűlésen, és aláírta a nyilatkozatot.

A kerületi közgyűléseken minden évben bemutatkozik egy intézmény: idén ebben a megtiszteltetésben a Péterfalvi Református Líceum részesült.

Az ünnepi közgyűlés záróakkordjaként a püspök 2016-os évi jelentése következett. Áldásokban, sikeres programokban gazdag, szolgálókban gyarapodó évet tudhatunk magunk mögött, és ha a református ember nem áll meg az imádságban, akkor hitünk szerint a 2017-es év is hasonlóképpen alakul.
Az Úristen legyen az egyházkerület őriző pásztora!

Baranyi Eszter
Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

More in Gulácsy Lajos, Kárpátaljai Református Egyház, reformáció, református
A böjt a test imádsága

Hamvazószerdával kezdődik és húsvétig tart a hathetes nagyböjti időszak. Lehet ez egy olyan befelé figyelő időszak az életünkben, mely közelebb...

Close