Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Vasárnapi üzenet: Találkozás Jézussal

Vasárnapi üzenet: Találkozás Jézussal

„A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus); És vezeté őt Jézushoz.” Jn. 1,41-43b

Kedves Testvéreim! Az evangélium elmondja, hogy hogyan juthat el valaki Jézushoz. Két évezreddel ezelőtt az egész akkor ismert világban volt egy felfokozott várakozás egy Megváltó, Szabadító iránt. Az örökkévaló, kegyelmes Isten pedig kijelentette Önmagát Jézus Krisztus személyében. Ha ezt nem teszi meg Isten, akkor a Vele való találkozás vágya csupán egy emberi óhaj maradt volna, és egy idő után eloszlik, mint a pára. Az ember azért találkozhat Jézussal, mert Jézus találkozni akar az emberrel.

Keresztelő Jánost a Messiás útkészítőjének szánta az Isten. Ő volt a kiáltó szó, aki egyengette a Messiás előtt az utat. Ő nem magáról beszélt, nem magát „sztárolta”, hanem Jézusról szólt, sőt Jézusra mutatott: „Íme, az Isten Báránya!”

Keresztelő János tanítványai Jézussal töltöttek áldott órákat, beszélgettek vele, kérdezték Őt, hallgatták tanítását, meggyőződtek arról, hogy valóban Ő a Messiás. Csak az tud Jézusról beszélni, aki előzőleg már Jézussal találkozott, és vele beszélt. A Jézussal való találkozásnak az volt a következménye, hogy „Jézushoz vezettek másokat is”. András a testvérét, Fülöp a barátját vezette Jézushoz. Nem vitatkoztak, nem erőltettek rá a másikra semmit, csupán odavitték Jézushoz, hogy ők is megtapasztalják Jézus valóságos istenségét, szeretetét, életformáló szabadítását. Nekünk sem kell erőlködni, erőltetni, csupán Jézusra mutatni, Jézushoz vezetni szeretteinket, ismerőseinket. Te kiváltságnak tartod ezt? Örülj, hogy akar veled is találkozni Jézus és beszélj vele minden nap. Légy örömhírt hozó békekövet az év minden időszakában!

Szeretettel:
Cseresznye Albert 
hetyeni lelkipásztor
Kárpátalja hetilap
More in Biblia, hit, Isten
A munka

Jézus tekintetét az égre emelve így szólt: "Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is...

Close