Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet » Visszatérés a száműzetésből

Visszatérés a száműzetésből

Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadneccar Jeruzsálemből Babilóniába, miután Jekonjá király, az anyakirálynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből.

Elászá, Sáfán fia és Gemarjá, Hilkijjá fia által küldte el, akiket Cidkijjá, Júda királya küldött Nebukadneccar babilóniai királyhoz Babilonba: Így szól a Seregek URa, Izráel Istene az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába: Építsetek házakat, és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és lányokat! Szaporodjatok, és ne fogyjatok! Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is! Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira! Mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben; nem küldtem őket – így szól az ÚR. Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem – így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak – így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.
Jer 29,1-14.

Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. (Jer 29,10)
Hívő életem során sűrűn hallottam Jer 29,11-et idézni: “Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” Sokszor töltött el megnyugvással ez az ige, de soha nem gondoltam bele a szövegkörnyezetbe, amiben íródott. Ez volt Isten biztatása, amikor a nép száműzetésben élt.
A nép hűtlensége miatt Babilonba száműzetett, ahol évtizedeket kellett töltenie. Utána vitte csak Isten a népet az ígéret földjére.
Ismervén a körülményeket, még inkább jelentőségteljesek számomra a fenti szavak. Amikor vétkezem, a fenyítés a következményekben jön el, amit el kell szenvednem. Vagy talán az Istennel való közeli kapcsolat békességétől kerülök távol. De tudom, hogy Isten hűséges, és az izraelitákhoz hasonlóan engem is kiragad a száműzetésből, amint felismerem akaratosságomat, és visszafordulok Istenhez.
Imádság: : Drága Istenünk, köszönjük kegyelmedet, ami fegyelmez; és irgalmadat, ami a megbocsátást hozza el nekünk. Taníts az igazságosságot keresnünk, és megbánni, amikor hibázunk. Ámen.
Amikor megtérünk vétkeinkből, Isten hűségesen helyreállít minket.
K. Jackson Peevy (Alabama, USA)
IMÁDKOZZUNK BŰNBÁNÓ SZÍVÉRT!

Forrás: csendespercek.hu

More in hit, ima
Bájos és naiv

Egy hatalmas lufinak az utolsó maradványai is mostanában repülnek a szemetesbe az életemből.

Close