Kezdőlap » Kárpátalja » Közélet » 62 intézmény, köztük a Rákóczi-főiskola, a beregszászi magyar színház, magyar iskolák, óvodák fejlesztésére nyílik lehetőség

62 intézmény, köztük a Rákóczi-főiskola, a beregszászi magyar színház, magyar iskolák, óvodák fejlesztésére nyílik lehetőség

Döntött a Kárpátaljai Megyei Tanács: útjára indulhat az az EU Keleti Partnerség programja keretében megvalósuló közös projekt, melynek alapján Magyarország és Ukrajna egy-egy millió dollárnak megfelelő összeget fordít kárpátaljai oktatási, kulturális és szociális intézmények felújítására és fejlesztésére.

A projekt részleteiről Brenzovics László megyei tanácsi képviselőt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökét kérdeztük, aki a kárpátaljai önkormányzat költségvetési bizottságának elnökeként maga is ott bábáskodott e nemzetközi megállapodás megszületése fölött.

– Mi a jelentősége a szóban forgó megállapodásnak?

– A Kárpátaljai Megyei Tanács és a magyar Külügyminisztérium között idén tavasszal tető alá hozott megállapodás jelentőségét mindenekelőtt az adja, hogy első ízben köttetett olyan szerződés, melynek alapján a két fél közösen, paritásos alapon finanszírozza kárpátaljai oktatási és szociális létesítmények fejlesztését, felújítását, méghozzá úgy, hogy azok igen jelentős része, mondhatni többsége magyar nyelvű, illetve magyar nyelvterületen működő óvoda, iskola vagy kulturális intézmény. Reméljük, hogy egy gyümölcsöző együttműködés kezdetéről van szó, s a mostani projekt sikerén felbuzdulva a jövőben számos hasonló kezdeményezés megvalósítására nyílik mód.

– Hány intézmény részesülhet támogatásban e program keretében, s miként választották ki a kedvezményezetteket?

– Az egyezmény értelmében, amelyet március 30-án Ungváron látott el kézjegyével Németh Zsolt külügyi államtitkár és Ivan Baloga, a kárpátaljai megyei önkormányzat elnöke, a felek közösen döntöttek a fejlesztendő objektumok listájáról. A listára összesen 62 intézmény került fel az Ungvári, a Munkácsi, a Beregszászi, a Nagyszőlősi, a Huszti és a Técsői járásokból, továbbá Ungvárról, Munkácsról és Beregszászból. Többek között olyan, a kárpátaljai magyarság megmaradása szempontjából kulcsfontosságú intézmények részesülhetnek támogatásban ily módon, mint például a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vagy a beregszászi és az ungvári magyar gimnáziumok. Emellett számos általános és középiskola, óvoda fejlesztésére nyílik ezáltal lehetőség, szerepel a támogatottak listáján többek között a csapi, a huszti, a nagyszőlősi iskola is.

– Mire használható fel a támogatási összeg?

– Azokra a felújítási és fejlesztési munkálatokra fordítható a pénz, amelyekben a két finanszírozó fél megállapodott, s amelyeket rögzítettek is a szerződéshez mellékletként csatolt támogatási listában. Egyébként a legkülönfélébb javítási és fejlesztési munkálatokat kell elképzelnünk. Például a munkácsi járási Csongori Általános Iskolában a fűtési rendszer javítására fordítják a támogatást, amiként a huszti járási Viski Kölcsey Ferenc Középiskolában is. Ajtókat és ablakokat cserélnek majd a pénzből a Técsői Hollósy Simon Középiskolában és az Akli Elemi Iskolában egyaránt. A nagydobronyi óvodában a nyílászárók cseréjén kívül a tető javítását is elvégzik a támogatásból, a Salánki Mikes Kelemen Középiskolában pedig külső javítási munkálatokat végeznek, s ezenkívül a csatornát is rendbe hozzák. A Beregszászi Magyar Gimnáziumban az elektromos rendszer javítása is szükségessé vált, a Rákóczi-főiskola épületén ugyanakkor, mint köztudott, a tetőzet mellett a homlokzat is felújításra szorul.

– Mikorra jutnak hozzá a támogatáshoz a kedvezményezettek?

– Most, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács áldását adta a megállapodásra, s ugyanakkor elfogadták a támogatandó objektumok listáját is, várjuk a magyar Külügyminisztérium jóváhagyását. Ezután indulhat meg a támogatandó objektumok finanszírozása. Reméljük, hogy június végén, július elején valamennyi intézménynél megkezdődhet a felújítás.

pszv
Kárpátalja

More in magyar kisebbség, Rákóczi-főiskola
Magyar–magyar verseny: Romániai önkormányzati választások

A kormányzó romániai Szociál-liberális Szövetség (USL) fölényes győzelmet aratott a vasárnap rendezett romániai önkormányzati választásokon. A magyar szavazatokért először versengett...

Close