Kezdőlap » Agora » Amit a hadigondozottak ellátásáról tudni érdemes

Amit a hadigondozottak ellátásáról tudni érdemes

A hadigondozottak ellátásáról részletes tájékoztató található az ungvári főkonzulátus honlapján (https://ungvar.mfa.gov.hu/page/hadigondozottak-ellatasa). Ám a nehéz jogszabályok könnyebb érthetősége végett megkerestük Kuti László első beosztott konzult, hogy nyilatkozzon arról, kik és milyen feltételek mellett igényelhetik a támogatást.

– Elsősorban szeretném felhívni a kedves olvasók figyelmét arra, hogy az ungvári és a beregszászi főkonzulátus csupán az iratok átvételével és továbbításával foglalkozik, döntést a támogatással kapcsolatban Budapest Főváros Kormányhivatala hoz.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása, kibővítve az eddigi jogosultak körét, támogatást kíván nyújtani a II. világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül államviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált, feltéve, hogy jelenleg magyar állampolgársággal is rendelkezik.

A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező, volt hadiárvának minősülő, magyar állampolgársággal rendelkező személy kérheti, hogy részére állapítsák meg a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag, és volt hadigyámolított rendszeres havi járadékát. Ezen rendelkezést megfelelően kell alkalmazni arra a nem magyar állampolgárra is, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján kiadott „Magyar igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkezik, feltéve, hogy a lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a szomszédos állam szerinti állampolgárságtól való megfosztással jár.

A kérelem külképviseleten kizárólag személyesen nyújtható be. Aki nem tud személyesen megjelenni a külképviseleten, az postai úton közvetlenül is eljuttathatja a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatalához, vagy meghatalmazott útján is beadhatja közvetlenül Budapest Főváros Kormányhivatalánál. A hadigondozási igény visszamenőlegesen nem érvényesíthető.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykori szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni.

A járandóság megítélése esetén Ukrajnában nyitott bankszámlára nem tud utalni az illetékes hivatal. A folyósítás Magyarországon nyitott bankszámlára lehetséges. Az igénylés beadásakor már rendelkezni kell bankszámlával, mert a formanyomtatványba be kell írni a szükséges banki adatokat.

A hadigondozott ellátás beadásához szükséges mellékletek:
– teljes körűen kitöltött 3 db nyomtatvány,
– személyi igazolvány (paszport) fénymásolata,
– magyar útlevél fénymásolata,
– honosítási okirat fénymásolata/magyar igazolvány (magyar hozzátartozói igazolvány) fénymásolata,
– lakcímkártya fénymásolata,
– az igénylő születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, annak hiteles magyar nyelvű fordításával (nők esetében a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata is szükséges, annak hiteles magyar nyelvű fordításával együtt),
– az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata, annak hiteles magyar nyelvű fordításával,
– igazolások a halál hadi eredetéről (ez lehet egykori katonyakönyv; az emlékműről készült fénykép, ahol szerepel az elhunyt neve; a polgármesteri hivatal által kiállított igazolás a halál hadi eredetéről; tanúk által aláírt nyilatkozat arról, hogy szemtanúi voltak az elhurcolásnak, kórházi igazolások; egyéb hitelt érdemlő iratok).

Bocskor Zita
Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

Read previous post:
A ráti gyermekotthonba látogatott Potápi Árpád János

Március 13-án, kedden Kárpátaljára látogatott Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Első állomása a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon...

Close