Kezdőlap » Kárpátalja » Közélet » Beregszász: 192 évvel ezelőtt született a legnagyobb hatású magyar költő

Beregszász: 192 évvel ezelőtt született a legnagyobb hatású magyar költő

Az új év első napján, Petőfi Sándor születésének 192. évfordulóján, a KMKSZ és a Rákóczi Szövetség Beregszászi Városi Szervezetének szervezésében emlékeztek a beregszásziak a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakjára a beregszászi Petőfi-szobornál. Az ünnepségen a református és római katolikus egyházközség vezetése mellett megjelentek Beregszász város társadalmi szervezeteinek képviselői és vezetői is, valamint Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul.
A megjelenteket Kész Géza, a KMKSZ kulturális titkára, a Rákóczi Szövetség Beregszászi Városi Szervezetének elnöke köszöntötte, aki ünnepi beszédében kiemelte: „Petőfi Sándor nem csupán költő és szabadságharcos. Ő egy jelkép, méghozzá egy olyan jelkép, aki a magyar nemzetnek a szabadságszeretetét és a szabadság iránti olthatatlan vágyát jelképezi. A Jóistentől nem kapott sok időt, hiszen 26 éves korában már vissza is adta lelkét a teremtőjének. Olyan korban volt, amikor a legtöbbünk még csak gondolkodik azon, hogy mit is kezdjen a saját életével, hová is induljon. És ő huszonhat évesen bekövetkezett tragikus halálakor már egy olyan életművet hagyott maga után, amelynek köszönhetően, amíg magyar él a Földön, amíg lesz magyar szó, addig ismert lesz.” Kész Géza elmondta továbbá, hogy Petőfi Sándor közvetlenül is kapcsolódik Beregszászhoz, hisz megfordult a városban 1847-ben, és míg általában az akkori észak-keleti Felvidék városaitól, Ungvártól, Munkácstól nem volt elragadtatva, Beregszász kapcsán sok pozitívumot is megjegyzett. Eme kedves sorai örökre bevésődtek a város lakóinak szívébe.
A Rákóczi Szövetség Beregszászi Városi Szervezetének és a Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesületének Krajnik Irén vezette kórusa a költő megzenésített verseit énekelte, majd Kishegyi Mária magyartanár elszavalta Petőfi Ezrivel terem a fán a meggy… című humoros versét. Végül a jelenlévők elhelyezték koszorúikat a szobor talapzatán.
Az emlékezők ezt követően átvonultak a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének székházába, ahol elbeszélgettek a költő életútjáról, hatásáról és költészetéről, többen elszavalták kedvenc Petőfi-versüket. Különösen érdekfeszítő volt Riskó Márta magyartanár előadása, aki versrészleteket felolvasva a költő olyan oldalaira is felhívta hallgatósága figyelmét, amelyek sokak számára talán kevésbé ismertek. Például arra, hogy költeményeiben a huszonéves zseni megjósolta százada későbbi fontos eseményeit.
Az összejövetel megzenésített Petőfi-versek közös éneklésével ért véget.
dózsa

Forrás: karpataljalap.net

Egy hozzászólás

Szólj hozzá!

More in Beregszász, megemlékezés
Ünnep a Rákóczi-főiskolán

Karácsonyi ünnepi műsort rendezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Angol Tanszéki Csoportja szentestét megelőző napon.

Close