Kárpátaljai magyar hírportál

Switch to desktop

Könyvajánló: Honfoglaláskori magyar mondák képekben

magyar-mondak.kKész Barnabás: Honfoglaláskori magyar mondák képekben. Ungvár – Budapest: Intermix Kiadó, 1998. 12 old.
Tábortűz töri meg az est homályát. Körülötte emberek kuporognak — munkában megfáradt férfiak és nők, de legfőképpen gyermekek és fiatalok. Tekintetüket egy barázdált arcú, ősz szakállú aggastyánra szegezik, kinek szavait lankadatlan figyelemmel lesik. A jó öreg pedig egyre csak mesél – történeteket regél a távoli múltból. E mondákban sorra életre kelnek a daliás vitézek, dicső királyok vagy éppenséggel a sohasem létezett mesebeli lények.
Históriánk korai időszakaiból sok történelmi monda maradt fenn. S bár ezek megszépítik, mesés keretbe foglalják őstörténetünk, honfoglalásunk, kalandozásaink és államalapításunk fontosabb eseményeit, mindenképpen választ adnak jónéhány a mai fiatalokban is felmerülő kérdésre: Kik is vagyunk valójában! Hol éltünk és mivel foglalkoztunk, mielőtt letelepedtünk Európában! Miben rejlik a „magyar csoda", mely lehetővé tette több mint ezeréves fennmaradásunkat, míg a többi pusztai népek – hunoknak, avaroknak, besenyőknek és kunoknak – csak a neve maradt fenn.
Nemrég ünnepeltük honfoglalásunk 1100 éves évfordulóját, pár év múlva pedig államalapításunk milleneumát fogjuk méltatni. Ebből az alkalomból dolgoztam fel néhány mondánkat képes történet formájában. A rajzok elkészítésekor a kor jeles szakértőjének, László Gyulának a munkáit vettem alapul, hogy minél hitelesebben ábrázoljam honfoglaló elődeink ruházatát, fegyvereit és használati eszközeit. Munkámat azzal a reménnyel ajánlom minden, a magyar nép történelme iránt érdeklődő fiatalnak, hogy kedvet kapjanak múltunk alaposabb megismeréséhez.
A szerző

2011-2012 © Pro Cultura Subcarpathica

Fel Deszktop verzió