Kezdőlap » Kárpátalja » Kultúra » „Itt nekünk nagy múltunk van…”

„Itt nekünk nagy múltunk van…”

500 évvel ezelőtt, 1514-ben állította össze falunk szülötte, Werbőczy István jogtudós, királyi ítélőmester, majd Magyarország nádora a magyar jogot megteremtő Hármaskönyv (Tripartitum) című törvénygyűjteményt… – olvasható a felirat a 2014. május 18-án Verbőcön felavatott emléktáblán.


Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Járási Szervezete és Verbőci Alapszervezete, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közösen szervezte meg a Tripartitum megírásának 500 éves évfordulóját. A megemlékezés délelőtt ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a helyi görögkatolikus templomban. Ezt követően a templom udvarán folytatódott az ünnepség Gál Lilla, a KMKSZ Verbőci Alapszervezetének elnöke moderálásával.
Füzes Oszkár László, a Külügyminisztérium Kulturális és Tudománydiplomáciai Főosztályának vezetője avatóbeszédében elmondta, hogy „az 500 esztendő azért telhetett el, mert Werbőczy megalkotta azt a jogot, ami által a magyarság nem szakadt szét”. S mint azt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke is hangsúlyozta: „ezekért a jogainkért kell, érdemes tennünk”. A szervezők nevében Barta József, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Nagyszőlősi Járási Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket.
Verboc emlektablaAz emléktáblát Füzes Oszkár László, Brenzovics László, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, és Mányi István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja közösen leplezte le. A katolikus egyház nevében Bán Jónás, a nagyszőlősi ferences rendház házfőnöke, Verbőc plébánosa és Csirpák József salánki görögkatolikus parókus, míg a református egyház nevében Molnár Zsolt lelkipásztor mondott áldást. Ezután a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait az emléktáblánál, s a megemlékezés a Verbőci Középiskola dísztermében történelmi konferenciával folytatódott.
A konferenciát Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője nyitotta meg. Őt követően Hamza Gábor egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja tartott Werbőczy István Tripartitumának, mint jogforrásnak a sajátosságairól előadást, melyben elmondta, hogy a Hármaskönyv a magyar jogrendszer elsődleges forrásának számított annak ellenére, hogy a királyi szentesítés elmaradása miatt nem válhatott törvénnyé. Emellett nemcsak a Magyar Királyság, hanem számos európai ország területén számított alkalmazott jognak.
Csatáry György Ugocsa vármegye Werbőczy korában címmel tartott előadásában kitért Ugocsa közigazgatási- és egyháztörténetére. Ezen kívül kiemelte a tiszapéterfalvi születésű Komáromy András személyét, aki a megye legnagyobb történészének számított.
Verboc eloadasNovák Ádám, a Debreceni Egyetem doktorandusza a 15. századi főúri rezidenciákról tartott érdekes előadást. A rezidenciakutatás főbb szempontjainak megismertetése mellett a Perényi család terebesi ágának különböző székhelyeiről is beszélt.
Székely Gusztáv, a Debreceni Egyetem doktorandusza Werbőczy István nádorrá választásáról és tisztsége fontosságáról tartott előadást. Mint mondta, Werbőczy István a köznemesség szónoka volt, s legfőbb céljának a királyi hatalom megerősítését tűzte ki.
Braun László, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára a Werbőczy család címeréről beszélt, részletesen kitérve a magyar mondavilág és címerhasználat különböző állatábrázolásaira.
Józan Lajos helytörténész, a Huszti Református Egyházközség lelkipásztora A középkori Ugocsa vármegye nemesi családjai, különös tekintettel Verbőcre és környékére címmel tartott előadásában a Werbőczy család őseiről beszélt.
Kész Barnabás, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára A Dózsa vezette parasztháború résztvevőinek fegyverzetéről tartott előadást. Szemléletes képekkel mutatta be a nehéz- és könnyűlovasság (huszár) fegyverzetét, s beszélt a parasztháborúról, amely közvetlen előzménye volt a Hármaskönyvnek.
A konferencia végén a szervezők emléklapokat adtak át a konferencia előadóinak.

Kárpátalja.ma
More in emléktábla
Emléktáblát avattak Schönborn-Buchheim gróf tiszteletére

Március 12-én a munkácsi Német Kultúra Házánál emléktáblát avattak Schönborn-Buchheim gróf tiszteletére.

Close