Kezdőlap » Kárpátalja » Kultúra » XI. Magyar napok Rodostóban

XI. Magyar napok Rodostóban

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) tanárai és diákjai az Ankarai Magyar Nagykövetség meghívására 2013. június 14. és 16. között Kárpátalját képviselték a XI. Magyar napokon Rodostóban, melyet a helyi hagyományokat őrző 49. Rodostói Cseresznye Fesztivál keretén belül rendeztek meg.

A magyar napok kezdeményezője 11 évvel ezelőtt Erdogan Erken, Rodostó tiszteletbeli magyar konzulja volt.
A Rákóczi – szabadságharc kezdetének 310., bejezésének 302., Rákóczi hamvai hazaszállításának 107. évfordulója különös aktualitást adott a rendezvénynek.
„Nem először állunk itt, magyarok és törökök együtt, arra gondolva, hogy a két nemzetet milyen sok szál köti össze. Így volt ez ezer éve, amikor őseink a keleti pusztában együtt, egymást segítve éltek, és így volt ez a 18. században, amikor a törökök és a magyarok ugyanazért az ügyért harcoltak. A modern korban is a magyar és a török katonák együtt szolgálnak a világ több békefenntartó missziójában, például Afganisztánban, Koszovóban, vagy éppen Bosznia-Hercegovinában.” – mondta dr. Hóvári János, Magyarország törökországi nagykövete ünnepi beszédében a Rákóczi ház előtt.
A rodostói Rákóczi ház jelképezi a nemzeti összetartozást, az identitástudatot, az erős gyökereket, amelyek minden igaz magyarban élnek, figyelmen kívül hagyva, hogy a határ melyik oldalán ragadt, hova sodorta az éppen aktuális politika szele.
A rendezvény ékesszóló bizonyítéka annak, hogy ha közösen ápoljuk hagyományainkat, őrizzük nemzeti kincseinket, értékeinket, mindannyian gazdagabbak leszünk kultúránkban, múltunkban, és mélyítjük baráti kapcsolatainkat a történelmünk során összefonódott népekkel.
Dr. Günes Gürseler, a rodostói Török – Magyar Baráti Társaság elnöke hangsúlyozta, hogy Tekirdag városa 300 éve ápolja a magyar – török baráti kapcsolatokat, és a jövőben is szándékában áll ezt tenni.
A város polgármestere, dr. Adem Galgic szerint a török – magyar kapcsolatok bővítése, mélyítése fontos a két nemzet múltjára való tekintettel.
A II. RF KMF – amely 2003 óta viseli a nagyságos fejedelem nevét – számára Rákóczi példaértékű, aki elsősorban az elvhűséget, a kitartást, a végsőkig küzdő szellemet, a meg nem alkuvást jelenti. Az elmúlt századok útvesztőiben, sorsfordulóiban Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen és bujdosó társaik neve, emléke nem halványult el, a magát magyarnak érzők szívében mindörökké él az idők végezetéig.
A beregszászi főiskola delegációjának tagjai voltak:
dr. Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke, dr. Csatári György, a Történelem és Társadalomtudományi tanszék vezetője, Rákóczi-kutató, dr. Váradi Natália, a II.RF KMF Felnőttképzési Központjának vezetője, a főiskola történésze, Kész Barnabás, a salánki Mikes Kelemen Hagyományőrző Egyesület vezetője, a főiskola történésze, Sütő Réka, az intézmény második éves angol – ukrán nyelv szakos hallgatója, Pohilecz Szilveszter, másodéves történelem – földrajz szakos hallgató, Jakab Sándor, a Beregszászi Szent Vencel Borrend tagja, kézműves és borász.
A program meghívott vendégei között volt többek között a Magyar Honvédség Légierő Zenekara Veszprémből, a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző- és Sportegyesület, a Magyar – Török Baráti Társaság, a Hollóének Hungarica Régizene Együttes, a Rákóczifalváról érkezett hagyományőrző csoport, a rodostói testvérvárosok, Sárospatak, Kecskemét és Sepsiszentgyörgy küldöttsége.
A program részeként a rodostói múzeumban bemutatták a 19. században Törökországban harcolt Guyon Richárdról és Kmety Györgyről készült kétnyelvű kötetet, szerzői a két tábornokra emlékeztek születésük 200 évfordulóján. A könyvet a budapesti Magyar – Török Baráti Társaság adta ki. Ezt követően a magyar és török küldöttségek megkoszorúzták a rodostói Rákóczi Ferenc Múzeum előtt álló Rákóczi-szobrot. Csatáry György a kárpátaljai magyarság és a II.RF KMF nevében köszöntötte az ünneplő közönséget, a Rákóczi zarándoklat tagjait, majd a tengerparton lévő Rákóczi- és Mikes – szobrok megkoszorúzása következett. Ezt követően ünnepségre és újabb koszorúzásra került sor Rodostó Mikes Kelemen – emlékparkjában.
A magyar est keretében magyar borokat szolgáltak fel, eközben Jakab Sándor ismertette a beregszászi borokat, és a tengerparton rendezett nagyszabású gulyásleves – főzés keretében a magyar ízekbe is belekóstolhattak a látogatók. A bográcsgulyást a beregújfalui származású Ács Ilona, készítette, aki jelenleg az Ankarai Nagykövetség szakácsa. Az est folyamán Sütő Réka, a főiskola hallgatója adott elő gitárkísérettel Rákóczit és korát megidéző dalokat. A második nap során a Rákóczi – főiskola elnöke, dr. Orosz Ildikó számos hivatalos programon, tárgyaláson vett részt, ahol az együttműködési lehetőségek továbbfejlesztéséről volt szó. Többek között fogadta a magyar delegációt a megye kormányzója, a város polgármestere. A tárgyalásokon a beregszászi főiskola és a Rodostói Egyetem közötti együttműködés lehetősége is felmerült.
A rendezvény a jövő nemzedékének is üzent: hagyományaink ápolása, történelmi nagyjaink tisztelete kötelesség, mert az csak így nem merül feledésbe.

Váradi Natália,
a Felnőttképzési Központ vezetője
More in magyar, Rákóczi Ferenc, Rákóczi-főiskola
SAPIENTI SAT – A bölcsnek ennyi elég (Plautus). Tehetséggondozó nyári tábor

Sapienti sat néven szervezett közösen tábort 2013. június 16-19. között a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai...

Close