Kezdőlap » Kárpátalja » Nézőpont » Meddig tart a balesetbe keveredett jármű szakértői vizsgálata?
Illusztráció

Meddig tart a balesetbe keveredett jármű szakértői vizsgálata?

„Minap a kereszteződésben autómmal ütköztem egy másik járművel. Az ügyben eljárás indult, az autót pedig lefoglalta a rendőrség, hogy szakértői vizsgálatnak vessék alá. Azóta jó néhány nap eltelt, de még azt sem tudni, hogy mikorra végeznek a vizsgálattal, holott az autótól függ a kenyérkeresetem. Létezik-e a törvényekben valamiféle határidő a szakértői vizsgálat lefolytatására?”

– Az Igazságügyi Minisztériumnak a kérdést szabályozó rendelete (Про зат­верд­жен­ня ін­струк­цій про приз­на­чен­ня та про­ве­ден­ня су­до­вих експер­тиз та екс­перт­них дос­лід­жень та нау­ко­во-­ме­то­дич­них ре­ко­мен­да­цій з пи­тань під­го­тов­ки та приз­на­чен­ня су­до­вих екс­пер­тиз та екс­перт­них дос­лід­жень) 1.13-as pontja szerint a vizsgálat elvégzésének határidejét bonyolultságának függvényében állapítja meg a szakértői intézmény vezetője vagy annak helyettese, figyelembe véve a szakértők leterheltségét. A kisszámú objektumra vonatkozó, egyszerűbb vizsgálatok esetén ez az idő 10 nap, de a nagyobb darabszám és a vizsgálatok összetettségének függvényében az eljárás a 90 napot is meghaladhatja. Az egyszerűbb és közepes nehézségi fokú esetekben a szakértőknek 5–10, a bonyolult ügyekben 15–20 napon belül kell kitűzniük a vizsgálatok elvégzésének határidejét az anyagok előzetes átvizsgálása alapján. A rendelet ugyanakkor megállapítja, hogy a szakértők leterheltsége esetén az előzetesen megállapított határidők felülvizsgálhatók, illetve új határidő állapítható meg a vizsgálatok elvégzéséhez ténylegesen szükséges idő figyelembe vételével.
Összefoglalva: arról, hogy önnek menyi ideig kell várnia a szakértői vizsgálat elvégzésére, az adott szakértői intézmény vezetője dönt, méghozzá meglehetősen tág keretek között.
Megjegyezném, hogy amennyiben az ügyében eljáró rendőr a gépkocsiját bizonyítéknak minősíti, úgy azt a szakértői vizsgálat elvégzése után sem fogják automatikusan kiadni, ezzel az eljárás lezárulásáig, vagy – amennyiben bíróság elé kerül az ügy – a tárgyalás végéig is várnia kell majd. Igaz, a szakértői vizsgálat elvégzése után kérvényezheti a rendőrségnél a jármű kiadását, amiről az eljárást vezető rendőr dönt a körülményeket mérlegelve.

hk

Forrás: www.karpataljalap.net

Szólj hozzá!

More in jogszabály
Jár kártérítés az elütött borjúért?

„Hazafelé hajtották a csordát a legelőről, amikor egy türelmetlen vezető nekihajtott a dzsipjével a borjúnknak, majd megállás nélkül továbbhajtott. Az...

Close