Kezdőlap » Kárpátalja » Oktatás » Bemutatkozik a Péterfalvai Református Líceum

Bemutatkozik a Péterfalvai Református Líceum

A református középiskolai oktatást Kárpátalján négy egyházi intézmény képviseli legteljesebben, köztük a Tiszaháton működő Péterfalvai Református Líceum (PRL).

Az iskola eleget tesz az ukrajnai közoktatásról szóló törvénynek, állami működési engedéllyel rendelkezik a 8–11. osztályokban való oktatásra, és ennek megfelelően alapfokú végzettségről szóló (9. osztály utáni) és érettségi bizonyítványt (11. osztály után) tud adni a diákoknak.
A PRL 1995-ben fogadta be első növendékeit, azóta összesen 452-en érettségiztek le az intézményben. A tudás mellett diákjaink olyan erkölcsi nevelést is kapnak, amely által megtanulják észrevenni a különbséget a jó és a rossz között, megismerhetik a biblikus életforma áldásait, megtanulhatnak úgy élni a világban, hogy erős és személyes kapcsolatuk legyen Istennel, ami biztos erő és akadálymentesítő forrás lehet az életben.
A líceum, mint oktatási intézmény nem egyszerűen csak középiskola, hanem feltételez egy olyan diákösszetételt, amelynek képességeinél, adottságainál fogva szándékában áll a felsőoktatásban is helytállni. Ezért a követelményeknek megfelelően a líceumba igyekvőknek bizonyos tudásszint felmérésen kell átesniük: felvételi vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából, valamint a Biblia ismeretéből. A felvételi bizottság olyan diákoknak szavaz bizalmat, akik láthatóan pozitív eredményeket értek el a felvételin, és ezzel bizonyították, hogy fogják bírni a líceumi tanulást, az igencsak magas követelmények teljesítését.
Bizonyos fokig figyelembe vesszük a diákok hajlamait akkor, amikor kétirányú szakosodásra adunk lehetőséget a 10. osztályban: biológia–kémia és filológiai irányzat áll rendelkezésükre. Mindkettő emelt óraszámban tartalmazza a profil tantárgyakat, az egyik a biológiát, kémiát, a másik az ukrán nyelvet és irodalmat.
Kiváló szakemberekből álló csapat várja a tanulni vágyókat. Ők minden kétséget kizáróan fel tudják készíteni az arra hajló diákokat, hogy sikeresen eleget tudjanak tenni a felsőoktatásba való bejutás követelményeinek. Teszik ezt a lelkiismeretesen levezetett tanórákon, a külső tesztre felkészítő különórákon. Sosem zárkóznak el a segítségnyújtástól, irányítják, tanácsokkal látják el a tanulókat, fejlesztik önállóságukat, erősítik indokolt önbizalmukat.
Egyet azért nagyon komolyan meg kell érteni minden fiatalnak, aki a líceumot választja: a falak, de még a legkiválóbb tanári gárda sem biztosítja senki jövőjét. Egyedül a diák tanulni akarása, kitartása és szorgalma az, amely neki pozitív eredményt hozhat. Mindenki számára érthető, mi a különbség egy két évig ábrándozó és egy két évig szorgalmasan tudást gyűjtögető diák között. Ugyanaz a hely, ugyanaz a magyarázás, de ha nincs megalapozott tudás, nem lesz elfogadható eredmény a külső tesztelésen.
Az oktatással szorosan összekapcsolódik a lelki munka és a keresztyén erkölcsi nevelés. A lelki munka legfontosabb célja, hogy Krisztus közelébe vonzza, mellette tartsa a fiatalokat, akik, sajnos, elég gyakran Istentől távoli és idegen világszemlélettel jönnek hozzánk. Itt a nevelők és hitoktatók feladata az, hogy lelki közösséggé kovácsolják őket, hogy tudjanak nyitni Isten és egymás felé is. A nap- és a munkakezdő áhítatok, az imaközösségek, a bibliaórák, az ifjúsági órák, a KT és egyházi tantárgyak tanítása, az istentiszteletek, a közös éneklések, a diakóniai munka, a nevelők állandó gondoskodása a diákok lelkiállapotáról – mindez idővel általában átformálja az itt tanulókat, és áldott következményeket eredményez az életükben. Az oktatás folyamatát sem idegenítjük el Istentől. Fontos számunkra, hogy ne zárjuk ki az Urat a tantermekből, hogy a keresztyén oktatás elvei működjenek a tantárgyak tanításában is. A pedagógusok döntő többsége megtért hívő ember, és életükkel példát mutatnak keresztyén erkölcsösségből, amelyet komoly munkával szeretnének átadni neveltjeiknek is.
Bármennyire sok a munka, természetesen a pihenésre, lazításra, kikapcsolódásra is legalább olyan fontos időt adni és találni. A lazább napokon a mozgásszegény környezetből a diákok belevethetik magukat különböző sportolási lehetőségekbe. A fiúk esténként kihasználhatják a konditerem testépítő lehetőségeit, a lányok ritmikus gimnasztikával foglalkozhatnak, rengeteg versenyben vehetnek részt, megdönthetik az iskolarekordokat, többször szervezünk kerékpártúrákat, melyeket piknikezéssel, erdei sétákkal színesítünk. Mindig vidáman izgalmasak a csocsóversenyek, nagyon komolyan veszi mindkét fél a tanár–diák mérkőzéseket (foci, kosárlabda, ügyességi verseny). Havas teleken napirenden van a Tisza-parti szánkózás, de a Kárpátokba is rendezünk kirándulásokat elérhetőbb síterepekre, elmaradhatatlanok a háromnapos osztálykirándulások. Mindenkinek meg kell ismernie a helyi nevezetességeket (skanzen, képtár). Működik a színjátszó kör, tagjait mindig szívesen látják Magyarország különböző városaiban. A szórakozásnak, ünneplésnek vannak hagyományos eseményei is: tanévkezdő istentisztelet itthon és vendégként külföldön, megemlékezés az aradi vértanúkról, az ’56-os forradalomról, a szabadságharcról, vidám Mikulás-est, adventi vasárnapok, karácsony előünnepe (angyalkázás, gyertyafényes vacsora, kántálás), líceumi nyílt nap, Valentin-nap, nőnap, búcsúest, ballagás…
A líceumnak rengeteg külföldi kapcsolata van, többek között református testvérintézetekkel Kecskeméten, Debrecenben, Miskolcon,Gödöllőn. Részt veszünk a Határtalanul! pályázat csereutaztatási programjában, így jutottak el diákjaink Szombathelyre tavaly, idén pedig Aszód következik.
Isten gondoskodását líceumunkról minden nap tapasztaljuk. Megmutatkozik ez a szülők jószívű adakozásában és más segítségnyújtásban is, mint például, a németországi keresztyén orvosok Lions Club-jának figyelmességében a hiányaink iránt, illetve a nálunk missziós munkát vállaló fiatalok személyes ittlétében, akik hosszú időre elhagyják otthonukat, hazájukat, de nem azért, hogy karriert csináljanak, hanem hogy tőlük telhetően aktív részeivé váljanak a mindennapjainknak.
Isten életet adott ennek az intézménynek, és a mai napig telezsúfolja napjainkat mindennel, ami az életre való. Olyan jó lenne, ha ezt a csodát minél több emberrel meg tudnánk tapasztaltatni!
Az ajtónk nyitva van, a szívünk úgyszintén minden fiatal előtt, aki hajlandó Isten jelenlétében élni az életét és rá bízni a jövőjét is. Hívunk mindenkit: gyertek, ismerjük meg egymást! Gyertek és válasszátok Istent, válasszatok minket!
Brik Irma, a PRL igazgatója
Read previous post:
Takács Szabolcs és Danilo Lubkivszkij megbeszélése

Takács Szabolcs helyettes államtitkár, politikai igazgató meghívására 2014. április 9-10. között Budapestre látogatott Danilo Lubkivszkij, Ukrajna Magyarországért is felelős külügyminiszter-helyettese.

Close