Kezdőlap » Kárpátalja » Oktatás » Hit, remény, felelősség – A Nagyberegi Líceum szalagavatóján
Fotó: Makó András

Hit, remény, felelősség – A Nagyberegi Líceum szalagavatóján

Az elmúlt héten a Nagyberegi Református Líceum 39 végzősének a szíve fölé került a remény és a hit zöld szalagja. A Beregszászi Városi Művelődési Házban megtartott bensőséges hangulatú ünnepségre a diáktársak, tanárok mellett eljöttek a szülők, a nagy- és keresztszülők, barátok, hogy meggyőződjenek róla, mennyire felkészültek a kibocsátó osztályok fiataljai az érettségire. Hogy lássák és hallják, milyen hittel és meggyőződéssel vallanak a diákok emberségről, becsületességről, kitartásról, s nem utolsó sorban arról, hogy Isten tervében mindenki fontos helyet foglal el.

Néhány hónap múlva, az érettségi vizsgák után új szakasz kezdődik életetekben, fordult a végzős osztályok tanulóihoz Tóth László, az intézmény lelkészigazgatója. Ezután sorozatosan döntési helyzetbe kerültök, s ezekhez a legfontosabb fogódzót a Szentírás adja majd. Isten szavára figyelve tudjátok majd életeteket a helyes irányba terelni. Békesség, hálaadás, megelégedettség – az ige szavára figyelve ezeket kapjátok majd jutalmul. Ezekre a kincsekre bizony nem csupán nektek, hanem a mai értékválsággal küzdő világ valamennyi szereplőjének nagy szüksége van.

Bár látszólag a gazdaság gondjainak orvoslása lenne ma ebben a régióban és az egész országban a legfontosabb feladat, hosszú távon a kiművelt emberfők sokasága, a kultúra, a tudomány, a hagyományok megtartása tudja Kárpátalját felvirágoztatni. Ebben minden fiatalnak fontos szerep jut, hangsúlyozta Faragó László, a Beregszászi Magyar Konzulátus konzulja.
Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka köszönetet mondott a szülőknek azért, hogy helyes és az itteni magyar nemzetrész irányába elkötelezett döntést hoztak akkor, amikor református líceumba íratták gyermekeiket, egyben további kitartásra buzdította az intézmény tanári karát, akik nap mint nap mély hivatástudatról és elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot.
A felnőtté válás küszöbén nem árt szem előtt tartani, hogy hamarosan az önálló döntések korszaka következik el, amely együtt jár a felelősségvállalással is, hangsúlyozta Kovács András, a líceum oktatási igazgatója, aki a szülőket arra kérte, hogy a továbbiakban is szüntelenül az igaz értékekre hívják fel a gyermekeik figyelmét.
Miután ünnepélyes keretek között az osztályfőnökök a végzős növendékek mellére kitűzték a zöld szalagot, az alma mátertől búcsúzó diákok versben, dalban tettek megható vallomást hitükről, a szülőföld iránti szeretetükről, a családról, magyarságról. Arról a szent meggyőződésükről, hogy minden embernek küldetése van e földön.

Eszenyi Gábor

Forrás: refua.tirek.hu

Szólj hozzá!

More in Nagyberegi Református Líceum
Egy tucatnyi nap Dunaalmáson

A Duna partján, a Gerecse szélében, egy csendes kis faluban igazán különleges emberekkel találkozhatunk.

Close