Kezdőlap » Kárpátalja » Oktatás » Keresztény értékek és közösség – a Sztojka-líceum

Keresztény értékek és közösség – a Sztojka-líceum

Már az általános iskola végén némi fejtörést okozhat a „hogyan tovább”.

A tanulók nehezen rugaszkodnak el az addig megszokott iskolától, diáktársaktól és környezettől, de a líceumok és gimnáziumok különös világa mégis csábító. Ezúttal egy kis ízelítőt szeretnénk adni, és talán egy kis segítséget is abban, hogy elképzelhessék, milyen egy líceum belső világa, milyen pozitívumokkal szolgálhat az egyszerű középiskolákkal szemben.
Elsőként a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumot ismertetjük, mely Ugocsában egyedüli katolikus intézményként gazdagítja szellemiségében és az oktatás minőségében a helyi közösséget.
Az intézmény, mely 2003-ban kezdte meg működését, az oktatás, tudás, értékteremtő közösség szavakkal illethető leginkább. Az oktatásban a keresztény erkölcsi alapelveket vallja és tartja irányadónak. Ezért az intézmény belső felépítésében, rendjében és a tanári kar kialakításában ennek elsődleges szerepet szán. Ezt szolgálja az intézmény bennlakásos jellege is, mely nemcsak a görögkatolikus diákokat várja, hanem a kárpátaljai történelmi felekezeteket képviselő tanulókat is szívesen fogadja. Jelen pillanatban is tanulnak itt református diákok. Azt viszont tény, hogy görögkatolikus intézmény lévén ennek megfelelő lelkiségi szertartásai vannak, és ehhez kell igazodniuk az itt tanuló fiataloknak. A vallási kötelezettségeket is figyelembe véve vállalja az iskola a református fiatalok konfirmációra való felkészítését és konfirmálásra küldését. Egyedüli elvárás, hogy minden diák vallásos legyen.

Oktatás és átlagolás
A líceum komoly hangsúlyt fektet az oktatás minőségének és színvonalának emelésére. Fontosnak érzi, hogy minél felkészültebb diákok kerüljenek a felsőoktatási intézményekbe, ezért mindenkitől a maximális teljesítményt várják el. Az intézménynek van egy belső szabályzata, melyben benne foglaltatik, hogy minden diáknak minimum hetes átlaggal kell rendelkeznie. Egy tanév folyamán négy átlagolás van. Ha az elsős diák a legelső felmérésnél nem éri el a hetes átlagot, akkor kap egy negyedéves esélyt arra, hogy felzárkóztassa magát. De ha azután sem sikerül javítania, akkor sajnos eltanácsolják az intézménytől. Mert itt nem a mennyiség, hanem a minőség számít!
A líceumnak 70%-os a továbbtanulási rátája. A további 30% a megszerzett képesítése révén tud munkába állni.

Szakképzés
Kárpátalján az egyedüli líceum a Sztojka, mely az érettségi mellett szakképesítést is ad a tanulóknak. Négy területet épített be az oktatásba. Egyrészt falusi és szakrális turizmust oktat, ezáltal próbál piacképes maradni. Tudjuk azt, hogy a Magyar Görögkatolikus Egyház egy nagyobb projekt keretében kiépítette a Mária sugara útvonalat. Ez azt jelenti, hogy szükség van olyan idegenvezetőkre, akik nemcsak terepismerettel rendelkeznek, hanem jártasak a szakrális értékekben és egyházi turisztikában is. A másik irányvonal a falusi turizmus, mely az általános turisztikai ismeretekre épít. A megszerzett elméleti tudást még diákként gyakorolhatják is, mert a tanulók egymásnak tartanak idegenvezetést egy-egy kirándulás alkalmával. A legjobb érdemjeggyel rendelkezők pedig vezethetik a Határtalanul program keretében a líceumba érkező csoportokat. Természetesen ez az oktatás megalapozó jellegű, melyre még építeni kell. Azonban már ad egy jó indulási alapot. Az érettségi bizonyítvány mellett pedig a líceum hivatalos, pecséttel ellátott oklevelet ad minden diáknak a képzések befejezéséről.
A szakképzés ezzel még nem ér véget, mert az intézményben a diákok elsajátíthatják a fafaragás mesterségét is, mely vidéken mindig is nagy népszerűségnek örvendett. Egy idő után azonban kikopott a mindennapokból. Ma már szinte versenyt futunk az idővel, mert lassan olyan mesterek sem lesznek, akik átadhatják tudásukat a fiataloknak. Ezért választotta az intézmény ezt a szakirányt. Negyedikként pedig virágkötészetet tanulhatnak a fiatalok, melyet a jövőben akár továbbtanulás nélkül is alkalmazni tudnak. A szakmák közül eddig ez bizonyult a legnépszerűbbnek és leghasznosabbnak: ezzel álltak legtöbben munkába. A teljesség igénye nélkül: Beregszászban, Ungváron, sőt még Kijevben is vannak a Sztojkából kikerült virágkötők. Ehhez kapcsolódóan a líceumnak van egy szakmai oktatóháza, ahol a virágkötészet elméleti részét sajátíthatják el a diákok, gyakorlatban pedig Tiszaújlakon, egy arra kijelölt virágboltban próbálják ki magukat.

sztojka2Az ösztöndíj lehetősége
A líceum diákjai ösztöndíjban részesülhetnek. Már fentebb említettük, hogy aki nem teljesíti a hetes átlagot, azt eltanácsolják az intézményből. Aki viszont tízes átlag fölött teljesít, azt ösztöndíjjal jutalmazzák, melynek összege 200 UAH havonta. Mindenképpen motiváló. Ezáltal az osztályközösségekben kialakul egy egészséges versenyszellem, mely arra ösztönzi a diákokat, hogy többet és többet tanuljanak.

Különórák díjmentesen
A továbbtanulás előtt mindenki szeretne minél jobban felkészülni a felvételi vizsgára. A líceum ebben is segít a tanulóknak. Hetente maximum tíz különóra költségeit finanszírozza minden diák esetében. Általában ezt az óraszámot ki sem tudják használni. Azért van erre szükség, mert ha az intézménynek van olyan diákja, aki például mérnöki szakra szeretne felvételizni, azonban műszaki rajz oktatása a líceumban nincs, a tanuló fogadhat magántanárt, és vehet különórákat, melyeket a líceum fizet. Emellett nyelvórákra és egyéb tantárgyakból vett különórákra is van lehetőség.

Kirándulás és utazás
A diákélet nemcsak tanulásból áll. A Sztojka-líceum gondoskodik a megfelelő mennyiségű és minőségű szabadidőről is, mely során a legnagyobb hangsúly a közösség megteremtésén van. Egyfajta kapcsolati tőkét ad a diákoknak, amellyel ha a továbbiakban jól sáfárkodnak, mindig lesz kapaszkodójuk.
Elsőként a mindennapi kikapcsolódási lehetőségeket nézzük. Esténként több program közül választhatnak a diákok: az intézménynek van projektorral felszerelt tv-szobája, ahol a heti filmklubokat tartják, és a legújabb építő jellegű filmeket vetítik. Hetente vannak táncházak népi és modern táncokra építve. Továbbá énekelhetnek, zenélhetnek (dob, gitár…), és még a színészkedést is kipróbálhatják a színjátszó körhöz csatlakozva. Az udvaron töltött időre ott a sportpálya, melyre a tavaly év folyamán hatalmas reflektorokat szereltek, így szinte stadioni hangulatban sportolhatnak a diákok.
És ha még ennyi nem lenne elég, 2013-ban a líceum elindított egy innovációs projektet, mely sportcsarnok és kulturális központ kiépítését foglalja magába egy fiú kollégiummal egyetemben. Az elkövetkezendő öt évben a líceum vezetősége az európai uniós követelményeknek megfelelő szabvány szerint épülő és versenyekre is használható sportlétesítmény kiépítését tervezi, mely többek között uszodát, szaunát és edzőtermet foglal magába. Ez egy komolyabb beruházás, melynek előnyeit a líceum diákjai díjmentesen használhatják majd.
Menjünk az iskola falain kívülre! Egy Sztojkás diák évente 2000 km-t utazik. Minden áprilisban egy hétre az intézmény valamennyi munkatársa és diákja a Kárpátokba tesz egy nagyobb kirándulást. Emellett pedig rendszeresen vannak nagyobb Kárpát-medencei kirándulások Felvidékre, Erdélybe és egyéb helyekre. Tavaly Olaszországban – Rómában, Velencében és Bolognában – voltak a tanulók. Idén pedig március végén Budapestre, Bécsbe és Pozsonyba kirándul a líceum.

Testvérintézmények
A Sztojka-líceumnak összesen hét testvérintézménye van. Kettő itt Ukrajnában, a többi pedig Magyarországon, melyekkel élő kapcsolatot ápolnak. A gyerekek évente vagy kétévente látogatnak el egymáshoz hosszabb-rövidebb időre. Ezáltal szélesedik a látókörük, és hatnak is egymásra.

sztojka3Nyílt napok és a felvételi
A líceum kapuja nyitva áll minden vallásos fiatal előtt. Már a hetedik osztály befejezését követően lehet jelentkezni az intézménybe, mely ingyenes felvételi konzultációkat biztosít, emellett nyílt napokat szervez. Az első nyílt napra idén 25 tanuló jött el, akik megtekinthették az iskolát, a körülményeket, előadást hallhattak az oktatási programról. Megnézhették a kollégiumot, a tantermeket, és találkozhattak a líceum diákjaival.
A további nyílt napok és konzultációk: március 29., április 12. és április 26.
A felvételire való jelentkezés határideje: május 7.
A felvételi időpontja: május 10.
Az intézmény jelmondata és ars poeticája: „Tarts ki abban, amit tanultál, s amiről meggyőződtél!”. A testi-lelki-szellemi nevelésben azt tartjuk legfontosabbnak, hogy egészséges embereket neveljünk, akik hasznára tudnak válni a kárpátaljai magyarságnak.
Gál Adél
Kárpátalja.ma
More in felvételi, görögkatolikus, Karácsfalva, közösség, oktatás, Sztojka-líceum
Előszenteltek Liturgiája a nagyböjtben

A Görögkatolikus Egyház nagyböjti szertartása az Előszenteltek Liturgiája (egész pontosan az előre megszentelt áldozat liturgiája), melyben a pap az előző...

Close