Kezdőlap » Kárpátalja » Oktatás » Megszólalt az utolsó csengő

Megszólalt az utolsó csengő

A középiskolák 11. osztályos tanulói búcsúznak az alma matertől.


Minden iskolában megszólal az utolsó csengő, mely a tanulók életében nemcsak a tanév végét, hanem egy korszak lezárását is jelenti.
Folyamatosan frissülő cikkünkben nyomon követhetik a Kárpátalja magyar iskoláiban zajló ballagási ünnepségeket.

Ballagás és alapkőletétel Karácsfalván
ballagas.karacsfalva2013
Nyolcadik alkalommal búcsúzott végzős diákjaitól a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum.
A június első vasárnapján tartott rendezvény középpontjában az intézmény 22 ballagó diákja állt.
Az ünnepség kezdetén a líceum épületétől vettek búcsút a végzősök, végigjárva még egyszer az elmúlt két évben oly sokat látogatott tantermeket, kápolnát és dísztermet. Ezt követően a 10. évfolyamtól kapott tarisznyával a vállukon, tanáraik, társaik és hozzátartozóik kíséretében átvonultak a helyi görögkatolikus templomba, ahol Szent Liturgián vettek részt.
A szertartást megtisztelte jelenlétével Milan Šašik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke, Tóth István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja és a Beregszászi Esperesi Kerület papsága.
A Szent Liturgia végén a ballagókat köszöntötték. A sort a papcsaládokból nemrég alakult énekkar kezdte meg, akiket Tóth István konzul, Milan püspök és Tóth Jenő intézményvezető jókívánságai követték. Ezenkívül felolvasták Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökének üdvözlő levelét.
Búcsúzott osztályától Héder Edina is, aki minden diákjáról mondott néhány kedves szót.
Maguk a végzősök versekkel, énekekkel és virággal köszönték meg tanáraiknak és szüleiknek az értük végzett munkát és gondviselést.
A ballagási ünnepség a líceum udvarán folytatódott, ahol egy-egy névvel ellátott lufit engedtek útjára a végzősök, jelezve ezzel, hogy őket is útjukra bocsátja iskolájuk.
A rendezvény záró eseményeként az intézmény tornatermének alapkőletételére került sor, melyet Milan Šašik szentelt meg.

Péterfalvi Református Líceum
Május vége-június eleje nemcsak a tavasz végét s a nyár kezdetét jelenti: búcsúznak ilyenkor a középiskolás diákok is alma materüktől, s e búcsúzás egyben valami egészen új kezdetét is jelenti. A nagybetűs ÉLET küszöbén toporognak ilyenkor ők, félelemmel vegyes izgatottságtól fűtve…
ballagas peterfalvaHasonlóan érezhettek a Péterfalvai Református Liceum (PRL) végzős diákjai június 1-jén az intézmény hagyományos tanévzáró ünnepségén. Hiszen az épület falai között eltöltött két év során éppen erre az új kezdetre készültek tanárok és nevelők hol észrevétlen, hol szigorú terelgetésével, feszegetve saját és olykor nevelőik tűréshatárát, hullatva megannyi könnyet, és szélnek eresztve sok-sok mosolyt.
Az ünnepség az iskola hagyományait követve istentisztelettel kezdődött a tivadarfalvi református templomban. Itt Seres János, Máramaros-Ugocsa megyei esperes köszöntötte a meghívott vendégeket, többek között Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyház püspökét, Farkasné Bőcs Juditot, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulját, Barta Józsefet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét, valamint az ünneplő közösséget és a ballagó diákokat. Seres János esperes köszöntőjében elmondta: az idén végző két osztály a líceum 17. kibocsátása, akikkel 452-re nőtt az ebben a tanintézményben végzett diákok száma. Kiemelte: hiszi, hogy az intézmény a magyar nemzet részeként vállalja küldetését Kárpátalján. „Ennek a küldetésnek voltak s vannak harcai, nehézségei, küzdelmei. De hálásak vagyunk Istennek, hogy ezeken a harcokon, nehézségeken átsegített minket” – hangsúlyozta az esperes, aki a ballagó diákok szívére útravalóul Jeremiás könyve 29. részének 11. versét helyezte: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.”
Ezt követően Zán Fábián Sándor püspök hirdette az igét Mikeás könyve 6. részének 8. verse alapján: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” Az igehirdetés után Farkasné Bőcs Judit konzul asszony szólt a diákokhoz, rámutatva, hogy bár búcsúznak most, ebbe az iskolába bármikor visszatérhetnek: ha segítségre szorulnak, vagy ha örömüket akarják megosztani, itt mindig szívesen látott vendégek lesznek.
Az istentisztelet után az ünnepség a hagyományokhoz híven az udvaron folytatódott, ahol a két végzős osztály ünnepi műsorral búcsúzott a tanároktól és diáktársaktól, s köszönte meg a szülők támogatását. A szülők nevében Seres Margit édesanya köszönte meg az intézmény munkatársainak szolgálatát, majd Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke mondta el üdvözlő szavait.
Brik Irma, a tanintézmény igazgatója is búcsúzott a diákoktól, s persze nem maradhattak ki a végzős osztályok osztályfőnökei, Tóth-Molnár Emőke és Kiss Sándor pedagógusok sem a köszöntők sorából, akik felidézték osztályaikkal közösen megélt szép és szomorú pillanataikat.
Az elválás mindig nehéz, s ezt az idén ballagó diákok is érzik. Előttük az ismeretlen, a bizonytalan jövő, de egy biztos: az útravalót megkapták. Kitől? Szülőktől, tanároktól, nevelőktől, de legfőképp a Mindenható Istentől: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6:8)
Adja Isten, hogy megfogadják az útravalót!

Kisgejőci Középiskola

Május 24-én búcsút vettek iskolájuktól a Kisgejőci Középiskola végzős diákjai is.
ballagaskisgejocA 14 fiatal sorsdöntő eseményét megtisztelte jelenlétével Szűcs Pálma polgármester, Gazda Erzsébet, az Ungvári Járási Tanács oktatási tanácsadója, Nagy István, kisgejőci református lelkész, Vaszil Tomisinec, az Ungvári Járási Állami Közigazgatási Hivatal kiskorúakkal foglalkozó osztályának vezetője.
Az ukrán és a magyar himnusz elhangzása után Benkő Lenke igazgató megtartotta éves beszámolóját, és kiosztotta a kitűnő tanulmányi eredményekért és tanulmányi vetélkedőkért járó okleveleket.
A végzősök osztályfőnöke, Kiss Valéria életre szóló tanácsokkal köszöntötte osztályát, s elevenítette fel emlékeit, diákjai csínytevéseit, sikereit.
A szülők nevében Szolod Andrea, a tízedik osztály nevében pedig Gerber Anita és Ráti Roland mondott köszöntőt. A végzős osztály köszönetét a tanároknak, szülőknek, alsós diákoknak Hurik Alexandra és Varga Zsolt tolmácsolta.
A ballagók, mint minden évben, most is megkapták az útravaló batyut, és átadták a tízedik osztálynak a stafétát. Bogáthy Eleonóra igazgatóhelyettes átnyújtotta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) ajándékát, az Útravaló füzetet, amely Kárpátalja minden idei végzős magyar diákja nevét tartalmazza.
A rokonok és a szülők ezután felköszöntötték az ünnepelteket, majd a 11. osztály a Szózat elhangzása után az utolsó csengő hangjára körbeballagta az iskolát.

Nagydobrony
Május 24-én a nagydobronyi diákok egyszerre örömmel és szomorúsággal a szívükben léptek be iskolájukba. 41 végzős diák készült búcsút venni tanáraiktól, barátaiktól, iskolájuktól.
nagydobrony2Nagydobronyban szokássá vált, hogy a végzősök dallal búcsúznak. Ez most sem volt másként. A végzősök énekei örömkönnyeket csaltak valamennyi vendég szemébe.
Az ünnepi dalok után köszöntőt mondott többek között ifj. Kántor József, a Nagydobronyi Középiskola igazgatója, Katona Mironova Berta igazgatóhelyettes és Kolozsy András lelkész. Továbbá búcsúzott diákjaitól Soós Klára osztályfőnök, és ugyanígy tettek a 10. osztály tanulói is.
A végzősök nevében Szanyi Andrea készült beszéddel, melyben köszönetet mondott tanáraiknak a megszerzett tudásért, a szülőknek a sok gondoskodásért és a diáktársaknak az örömteli évekért. Az ünnepi felszólalások után a 10. osztály átvehette a stafétát a végzős osztályoktól.
A ballagási rendezvényen a diákok okleveleket és értékes ajándékokat vehettek át a tanulmányi vetélkedőkön elért helyezésekért.
Az esemény végén a már megszokott módon a diákok énekkel ballagtak le az iskola udvarára, ahol a szülők, rokonok és barátok köszönthették őket.

Kisdobrony
Május 25-én a kisdobronyi iskola is búcsúztatta végzőseit. Bár az idei ballagók száma valamivel alacsonyabb volt az átlagosnál, de annál nagyobb összetartásban ünnepeltek. A 12 ballagót a családtagok, barátok, diákok, tanárok és a meghívott vendégek vették körül.
kisdobronyA tanévzárón köszöntötte a diákokat és az összegyűlteket Ember Balázs polgármester, Úr József igazgató, Seres Kristóf ungvári járási módszerész, Bernát Tamás lelkipásztor és persze az osztályfőnök, Bocskor Szvetlana.
A tízedik osztály nevében Szilágyi Veronika köszönt el a tizenegyedikesektől, és vette át a stafétát. A végzős diákok sem maradtak ki a búcsúzkodásból. Közülük Szuhomlin Marina volt, aki megköszönte az évek során kapott tudást, szeretetet, törődést, majd virágcsokorral fejezték ki hálájukat tanáraiknak.
Miután a ballagók megkapták a tarisznyát, az iskola fiatalabb tanulói verses-énekes összeállítással lepték meg a végzősöket. Az ünnepség talán legmeghatóbb része volt, mikor a búcsúzó diákok – rendhagyó módon – zeneszóra lufikat engedtek a levegőbe, jelképezve jövőjüket, vágyaikat. Végül pedig a hozzátartozók, meghívottak köszönthették a ballagókat.

Nagydobronyi Református Líceum
Május 25-én a Nagydobronyi Református Líceum diákjai is búcsút vettek iskolájuktól. A ballagás a helyi református templomban kezdődött. A templomba bevonuló diákok énekelve foglalták el helyüket, majd Horkay László nyugalmazott püspök tartott rövid istentiszteletet. Az igehirdető Dávid története alapján arra intette a végzősöket, hogy Jézust követve járják az útjukat.
liceum2Ezt követően többek közt Kolozsy András lelkész, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnök asszonya, Katkó László, az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon igazgatója és Badó Kálmán gondnok fejezte ki jókívánságait és útravaló jótanácsait a ballagóknak.
Orosz Ildikó Pál apostol Galatabeliekhez írott leveléből vett igével kezdte köszöntő szavait: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” Az elnök asszony elmondta, hogy az irodája falán megtalálható ez az ige, melyet a péterfalvi líceum diákjaitól kapott. Ez az intés, melyet mindennap elolvas, az összetartozás érzését is erősíti bennünk.
A ballagás a líceum udvarán folytatódott, ahol Badó Margit osztályfőnök búcsúzott diákjaitól, és kívánt számukra sikeres jövőt. Beszédét Arany János szavaival zárta „Előtted a küzdés, előtted a pálya, Az erőtlen csügged, az erős megállja. És tudod: az erő micsoda? – Akarat, Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
A végzősök nevében Balog Marianna szólt a jelenlévőkhöz, s mondott köszönetet a tanárok áldozatos munkájáért, a szülők féltő gondoskodásáért. Az eseményt a ballagó diákok éneke zárta, ezt követően a rokonok, barátok köszönthették őket.

Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium
Ballagó diákok, tanáraik, iskolatársaik és hozzátartozóik töltötték meg május 24-én a Beregszászi Magyar Gimnázium udvarát. A jelenlévőket Szabó Árpád igazgató köszöntötte, aki hivatalosan is bejelentette a 2012/2013-as tanév lezárását.
ballagas bmgAz iskolai ünnepséget megtisztelte jelenlétével és ünnepi beszédével Szávay István, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője, továbbá a járási és a megyei adminisztráció számos hivatalnoka, Farkasné Bőcs Judit, Magyarország Beregszászi Konzulátusnak konzulja, valamint a történelmi egyházak képviselői, akik áldásukban részesítették a ballagókat.
Az esős, zord idő ellenére is ünnepi érzés töltötte el a jelenlévők szívét. Két osztály vett búcsút az intézmény falaitól, hogy hamarosan megkezdje a „nagybetűs életet”. Versekkel és dalokkal köszöntek el tanáraiktól, diáktársaiktól, megköszönve a hét éven át kapott oktatást, gondoskodást és nevelést.
A gimnázium elsős tanulói adták át az útrakelőknek a beregi mintával hímzett tarisznyát, melybe a hagyományoknak megfelelően aprópénz, pogácsa és egy-egy jó tanács került.
A továbbiakban Szabó Árpád búcsúzott a végzősöktől, akik közül többen oklevélben és pénzjutalomban részesültek a megyei versenyeken elért eredményeiknek köszönhetően.
A közel 400 tanulóval büszkélkedő intézmény – a vezető beszámolója szerint – eredményes esztendőt tudhat maga mögött: diákjai sikeresen szerepeltek a hazai és külhoni versenyeken, újabb trófeákkal gazdagítva az iskolát és annak hírnevét.
A diákok öntudatát erősítendő elkészült a gimnázium címerével díszített sál, illetve nyakkendő, melyet az évzárón már valamennyi diák viselhetett.
A tanév ugyan véget ért, de az iskola falai még néhány hétig nem maradnak üresek, a végzősökre vár az érettségi próbája, míg a fiatalabb osztályoknak az év végi vizsgákon és a gyakorlati órákon kell részt venniük.

Nagyberegi Református Líceum
25-én a Nagyberegi Református Líceum 32 végzős diákjára kitűzhették a zöldet leváltó, érettséget szimbolizáló piros szalagot.
A borongósnak ígérkező időjárás miatt az ünnepséget a helyi református templomban tartották. Hála Istennek, az épület csordultig volt örömteli vendégekkel, tanárokkal, diákokkal.
ballagas nagyberegAz alkalmat Tóth László, a nagyberegi református gyülekezet lelkipásztora, a líceum lelkészigazgatója nyitotta meg, aki feltárta Isten végzősöknek szánt üzenetét. A Szentírásból idézett ige (Prédikátor 11,4) alapján biztatta a diákokat, hogy jöhet szél, eső, nekik már nem kell félniük, mert a Mindenható segítségével megvan a biztos alap.
Majd dr. Kerekes Henrietta, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzul asszonya elmondta, hogy a diákokban Kárpátalja jövőjét látja, akikre mindannyian büszkék lehetünk.
Felszólalt Marie Kane, a líceum írországi támogatója, angoltáboraik szervezője is.
Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Járási Szervezetének elnöke bizakodásának adott hangot, hogy valósággá lesz a remény, amely a szívekben él. Ezután Nagy Bélának, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnokának a levelét olvasták fel, amelyben a végzősöket köszöntötte.
A végzősök szüleinek nevében Fancsik Zoltán mondott köszönetet az intézmény munkatársainak a rengeteg fáradozásért, gondoskodásért és oktatásért, melyek eredményeképpen most a családok büszkén vehetnek részt gyermekeik ballagásán.
Ezután a 10. osztály köszöntötte a végzősöket, majd a staféta átadása következett.
Az osztályfőnökök közül elsőként Tóth András szólt az ünneplőkhöz. Majd Dencs Elemér osztályfőnökként és oktatási igazgatóként köszöntötte a végzősöket és az egybegyűlteket. Az oktatási igazgató elmondta, bízik abban, hogy Istennek és ezen két évnek köszönhetően a magok elvettettek, és termő földbe hullottak, s hozzátette, megtették a tőlük telhetőt, most már a növendékeken a sor, hogy helyesen, felelősségteljesen éljenek a lehetőségekkel, melyeket az élet kínál számukra.
A háromórás ünnepséget a hagyományokhoz híven a végzős osztályok előadása zárta.

Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola
Május 24-én vidám arccal sorakozott fel az 53 ballagó diák az iskola udvarán. A hideg és esős nap ellenére a szívek mosolyra derültek. Az ünnepség Micik Julianna, az iskola igazgatója köszöntőjével kezdődött, aki kiemelte az összetartozást, az egymás iránti szeretetet, mely az évek során segítette és továbbvitte a közös munkát, a tanulást. A szép élményekkel és gondokkal tűzdelt úton sikerült végigvezérelni egy ifjú csapatot az élet egyik kapujáig. Beszédét Petőfi Sándor szavaival zárta: „Légy tölgyfa, mit a fergeteg ki képes dönteni, de méltóságos derekát meg nem görbítheti”.
ballagas kossuth2Tóth István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja örömét fejezte ki, hogy idén is sok diák öregbíti sikereivel a Kossuth Lajos iskola hírnevét.
A továbbiakban Kalinyik Szvitlana, a Beregszászi Oktatási Hivatal módszerésze köszöntötte a végzősöket.
Bocskor László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Alapszervezetének elnöke beszédében köszönetet mondott elsősorban a tanároknak, akik annyi éven át nevelték, terelték a helyes útra a fiatalokat; szülőknek, akik a magyar oktatás mellett döntve magyar tannyelvű intézménybe adták gyermekeiket; végül a diákoknak, akik sikerrel fejezték be a tizenegy évet.
Ezt követően Maksai Attila, beregszászi református lelkész és Michels Antal, beregszászi római katolikus plébános áldását kapták a ballagó diákok. Majd az igazgató asszony és Nagy Irén igazgatóhelyettes átadták az okleveleket az iskola azon tanulóinak, akik az elmúlt tanév során kiemelkedő helyet értek el a tanulmányi vetélkedőkön. A ballagási ünnepség végén a tizenegyedik osztályos tanulók mondtak köszönetet tanáraiknak, búcsúztak iskolatársaiktól, majd átvették az útravaló tarisznyákat a tízedik osztályos tanulóktól.
                                                                                                                                                                                                    

Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola
A Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola tizenkilenc végzős diákja is elbúcsúzott szeretett iskolájától május 24-én. A ballagási ünnepséget az esős időjárásra való tekintettel rendhagyó módon az iskola dísztermében rendezték meg.
szolos.2Az eseményt megtisztelte jelenlétével Bocskay István polgármester, Petei Judit, a megyei tanács képviselője, a szülői tanács elnöke, Milován Sándor, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) korábbi alelnöke, a megyei tanács képviselője, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnök asszonya, Kudron Zoltán, a KMKSZ Nagyszőlősi Városi Szervezetének elnöke, Molnár Lóránt helyi református lelkész, valamint Tivadar Mihály, a nagyszőlősi görögkatolikus egyház plébánosa.
A ballagókat elsőként Kelner Szilvia, az iskola igazgatója köszöntötte. Arany János szavait idézve indította útjára a ballagó diákokat a nagybetűs életbe, s köszönetet mondott a szülőknek, hogy tizenegy éve úgy döntöttek, magyar iskolába adják gyerekeiket.
„A nemzet nagysága és boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik”, és ti a magyar nemzet részei vagytok – mondta Orosz Ildikó, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy egy olyan teremből indulhatnak most el a végzősök, amely az egykori Ugocsa vármegye házának ülésterme volt.
Petei Judit a ballagó diákok szüleinek nevében szólt a búcsúzó tanulókhoz.
Az elsős kisdiákok idén is útravaló tarisznyát ajándékoztak a végzősöknek, akik átadták a stafétát az őket követő 10. osztályosoknak.
A rendezvény végén az egyház képviselői, Tivadar Mihály és Molnár Lóránt Isten áldását kérték a jelenlévőkre.
                                                                                                                                                                                                 
Kárpátalja.ma
More in Ballagás, oktatás
Ősztől hallgatói jeggyel fizethetnek a diákok a boltokban

Az új elektronikus jegyek egyesítik a bankkártyát és a diákigazolványt – olvasható a Szevodnya napilap június elsejei bejegyzésében.

Close