Kezdőlap » Kárpátalja » Oktatás » Súlyos tankönyvhiány a kárpátaljai iskolákban

Súlyos tankönyvhiány a kárpátaljai iskolákban

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget rendszeresen keresik fel a kárpátaljai magyar iskolák könyvtárosai, pedagógusai egy, az iskolai oktatást jelentősen hátráltató problémával: nincs elegendő tankönyv több elemi, általános és középiskolai tantárgy oktatásához.

Nem ritka, hogy az egész osztályra mindösszesen egy-két tankönyv jut valamely tantárgyból, így a diákoknak vagy az óra folyamán kell lekörmölniük az anyagot és a házi feladatnak valót, vagy óráról órára fénymásolni kell a tankönyv lapjait, hogy a diákok rendesen felkészülhessenek az adott tantárgyból. Gondolhatnánk, hogy a felsősök ezerféle internetes felületen kereshetnek utána az órák témáinak, de ez semmiképp sem pótolhatja egy tudományágnak a vonatkozó oktatási törvények és tantervek által előírt anyagát. A tankönyvhiány az elemi iskolákat érinti a legsúlyosabban, hiszen az alsósok oktatása erősen kötődik a tankönyvhöz, nem mindegy, milyen méretben, milyen színgazdagsággal rendelkező könyv – vagy könyv­pótlék – kerül a gyerekek elé. Egyes iskolákban lassacskán rendszerré válik, hogy az alsósok tankönyveit fénymásolni kell, ami nemcsak időigényes, de drága is, hiszen a kicsik még színes tankönyvből tanulnak. A legborzasztóbb az ábécéskönyvek hiánya, melyekből a kicsik olvasni tanulnak. Ezekből az állam csak négyévente ad ki újakat, de csak annyit, amennyien a magyar tagozatra beiratkoztak abban az évben. Mivel négy évvel ezelőtt kevesebb magyar elsős volt, mint idén, így a mostani elsősöknek a használtakból sincs elég.

Folyamatos problémát jelent tehát a kárpátaljai magyar iskolákban, hogy nincs elegendő tankönyv, a meglévők sokszor elavultak, rossz állapotban vannak, az iskolák nem kapnak helyettük újakat. Mindezen problémákat csak tetézi, hogy sok esetben nem fordítják le idejében magyar nyelvre az új tankönyveket. Hangsúlyozandó: az iskolák tankönyvellátása az állam feladata. Ugyanígy hiány mutatkozik az államnyelv elsajátítását segítő szótárakból is. Elsőként Lizanec Péter szerkesztésében 2001-ben és 2005-ben jelent meg ukrán–magyar, illetve magyar–ukrán szótár. Továbbá a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola is adott ki 2×1500 példányban ukrán–magyar és magyar–ukránt szótárt a Szülőföld Alap támogatásának köszönhetően.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség felmérte, mely tankönyvekből mennyi hiányzik a kárpátaljai magyar iskolákban. Az iskolák által megadott adatok szerint a legsúlyosabb hiány az alsósok tankönyvellátásában figyelhető meg: csak olvasókönyvből több mint 1000 darabra lenne szükség, a többi elsős tankönyvből pedig összesen több mint másfél ezer hiányzik. Másodikos tankönyvekből közel 1000, harmadikosból több mint 2000, negyedikesből pedig közel 3500 tankönyv kellene még. Az általános iskolai tankönyvek közül matematika-/algebra-, egészségvédelem-, ukrán irodalom-, magyar irodalom-, kémia-, fizika- és mértankönyvekből mutatkozik jelentős hiány. A 10. osztályosok számára főleg az ukrán nyelv és irodalom, illetve Ukrajna történelme tantárgyakhoz lenne szükség könyvekre, pedig az államnyelven írt nyelvtan- és irodalomkönyvet fordítani sem kell. Hangsúlyozandó: a diákok a külső független tesztelés küszöbén állnak, s pont azokból a tárgyakból nincs elég tankönyv, melyek sikeres teljesítése nélkül a diákok elesnek a továbbtanulás lehetőségétől. Ukrántankönyvből a beérkezett adatok szerint 3383 hiányzik.
A KMPSZ-hez beérkezett adatok szerint összesen 28 057 tankönyvre lenne még szükségük a kárpátaljai magyar iskoláknak.

Espán M.

Forrás: www.karpataljalap.net

Szólj hozzá!

Read previous post:
Orbán: aki elvesz a kisebbségek jogaiból, az nem tud közelebb kerülni az unióhoz

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a "brüsszeli gépezet" Soros György tervét hajtja végre bevándorlásügyben.

Close