Kezdőlap » Kárpátalja » Oktatás » Nagybakos: mi lesz az iskola sorsa?

Nagybakos: mi lesz az iskola sorsa?

Minden szülő álma, hogy gyermeke magas szintű iskolai oktatásban részesüljön.

A beregszászi járási Nagybakos lakói sincsenek ezzel másként, de a falu iskolásainak 7 km-t kell megtenniük az intézményig. Az emberek szerint, nem minden gyerek teheti meg, hogy iskolába járjon. Az Oktatási Minisztérium szerint, az iskolában nincsenek meg a tanuláshoz szükséges feltételek, a szülők viszont felháborodva fogadják az ehhez hasonló nyilatkozatokat. Miért nem felel meg az iskola az oktatási követelményeknek, és hol fognak tanulni az alsós gyerekek?
Nagybakosban kiéleződött az iskolaügy kérdése, azon belül is, hogy melyik iskolában tanítják majd az alsó osztályos gyerekeket. Hét kilométert kell megtenni azoknak a gyerekeknek, akik a negyedik osztályba szeretnének járni. A nagybakosi községi tanácshoz négy környékbeli falu tartozik: Nagybakos, Bakos, Badó és Danilovka, ezek közül csak az egyikben van általános iskola. Most pedig Danilovkából Bakosba szeretnék áttenni a negyedik osztályos tanulókat.
A szülők nem érik, hogy miért akarják a gyerekeiket egy tőlük távol lévő iskolába küldeni, mikor a községi tanács területén van sokkal közelebbi is. Ez a tény nyugtalanítja a szülőket, akik szerint a danilovkai iskola nem rossz, csupán a közlekedés szempontjából nem megfelelő.
A falu lakói elmondták, hogy a gyerekeket autóbusz viszi az iskoláig. Az már más kérdés, hogy a tavaly a busz, különböző okok miatt, három hónapig nem járt. Ekkortájt a gyerekek ritkábban jártak iskolába, hisz a közlekedést mindenki úgy oldotta meg, ahogy tudta.
A falusiak szerint, ez a kellemetlen helyzet azért alakult ki, mert az iskola nem felel meg az Oktatási Minisztérium követelményeinek. Jelenleg négy osztály van az intézményben, de ebből csak kettő felel meg a feltételeknek. Az emberek azért is fel vannak háborodva, mert sokan saját pénzüket áldozták az iskola fejlesztésére, munkájuk mégsem vezetett eredményre.
A szülők szerint ez az első lépés afelé, hogy az iskolát teljesen megszüntessék. Úgy vélik, a helyzet kialakulásához vezetett az is, hogy nem adnak munkát az új tanároknak, valamit nem akarnak pénzt fektetni az iskola fejlesztésére. Azt mondják, nem veszik figyelembe sem a tisztviselők, sem a gyerekek véleményét.
Nagybakos lakói egy dolgot szeretnének: mind a négy osztály maradjon a faluban, így lehetőséget nyújthatnak gyerekeinek és unokáiknak a szülőfalujukban történő nyugodt tanulásra. Annál is inkább, mert a demográfiai folyamatok kedvezően alakulnak a faluban, mondta a községi tanács elnöke. A szülők azt is felvetették, hogy szélesítsék ki az iskolát, hogy miden osztály elférjen benne. Erre az államtól várnak segítséget. Azt szeretnék, hogy ha már iskolát építenének, akkor az megfeleljen minden követelménynek.

A zakarpattya online nyomán

More in iskola
Csongor a fejlődés útján

Míg korábban csupán a templom (majd 1997-től az itt létesített szenvedélybetegeket mentő misszió) volt az egyetlen nevezetessége a falunak, ma...

Close