Kezdőlap » Kitekintő » Kárpát-medence » Karitatív önkéntesek kárpát-medencei találkozója (1. rész)

Karitatív önkéntesek kárpát-medencei találkozója (1. rész)

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat szervezésében karitatív önkéntes szolgálattévők találkozójára került sor szeptember 14-én Beregszászban. Az egész napos rendezvénynek a Beregszászi Római Katolikus Plébánia adott otthont.
Makuk János, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vezetője köszöntötte a Kárpát-medence számos vidékéről érkező karitatív szervezetek képviselőit. Michels Antal, beregszászi plébános vezetésével közös imával vette kezdetét a rendezvény.
Ezt követően Makuk János üdvözölte körükben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökét, Kozma Imre atyát és alelnökét, Győri-Dani Lajost, valamint dr. Nagy Petronellát, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulját, Schumicky Andrást, a Máltai Lovagrend magyar delegációjának ispotályosát, majd felkérte Kozma atyát, hogy nyissa meg a konferenciát.
Kozma Imre atya nyitóbeszédében kiemelte: “Minden karitatív szervezetnek elsősorban az a feladata, hogy azokat a feszültségeket, amelyek ebben a világban a különböző események, értékrendek miatt kialakulnak, valamiképpen igyekezzen feloldani. A Máltai Lovagrend jelszavát több mint 900 éve így fogalmazták meg: »A hit védelme, terjesztése, gyakorlása és a szegények, elesettek, öregek, betegek ápolása«. Ha mi meg akarjuk valósítani ennek a jelmondatnak az igazságát, akkor arra kell gondolnunk, hogy jelenlét: általunk van jelen az Isten a világban, az emberek életében.”karitativ2
Ezt követően Popovicsné Palojtay Márta mutatta be a munkácsi Család és élet római katolikus egyesület tevékenységét, melynek célja a magzati élet védelme. Felhívta arra a tényre a figyelmet, hogy Kárpátalján a nők 90%-ának volt már abortusza, s ennek nagy részben az ismeretek hiánya a fő oka. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy pár hetes magzat nemcsak sejtcsomó, hanem emberi lény. Ez a felismerés arra indította az egyesületüket, hogy többet tegyenek az információk terjesztéséért. Útszéli nagy hirdetőtáblákra helyeztek el plakátokat, amelyek magzati korú kisbabákat ábrázolnak. Emellett június 1-jén Munkácson megszervezték az Élet menetét , ahol a különböző egyházak vezetői és hívei imádkozva, szórólapokat osztogatva együtt vonultak a női klinikához.
Az egyesület előadásokat is vállal iskolákban, melyeken az alapvető biológiai ismeretek mellett a felelős szexuális viselkedésről is beszélnek a fiataloknak az ő nyelvükön, olyan módon, hogy az a nem vallásosoknak is vonzó legyen. Továbbá lelkigyakorlatot szerveznek a babájukat elveszítő vagy abortuszon átesett nők számára.
Az élet védelméről szóló előadást követően a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja mutatkozott be. Cseresznye Albert, Hetyen és Zápszony gyülekezetének lelkipásztora ismertette az 1995-ben létrehozott diakóniai központ sokrétű tevékenységét.
Többek között beszámolt arról, hogy a központ részt vesz az egyházi konferenciák, találkozók, ifjúsági továbbképzések és táborok szervezésében. Közreműködik a külföldről érkező segélyszállítmányok fogadásában és szétosztásában, elősegíti a kárpátaljai református gyülekezetek egymás közötti, illetve a külhoni gyülekezetekkel való kapcsolattartását. A diakóniai központ szeretetkonyhája 1996-ban kezdte meg működését. Itt heti öt alkalommal főznek ebédet a rászorulóknak. A 2000-től működő szeretetpékségük naponta átlagosan 500 kenyeret süt.
A diakóniai központ emellett létrehozta az öregek otthonát, illetve 2005-ben a Katasztrófa-elhárítási koordinációs központot is.
E feladatok köre folyamatosan bővül, és számos irányban fejlődik. A diakóniai osztály tevékenységét a kezdetektől fogva Nagy Béla irányítja.
Cseresznye Albert előadását megköszönve Makuk János ismertette a 15 éves Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét, melynek három fő irányvonala van: a szociális segélyezés, az ifjúsági és közösségi munka, valamint az oktatás és képzés.
Állandó tevékenységükhöz tartozik a Családok a családokért akció, melynek keretében immáron mintegy 600 kárpátaljai hátrányos helyzetben élő nagycsalád kap rendszeres támogatást Ungvártól Rahóig. A Boeselager Alapítvány, a Máltai Lovagrend és más adományozók jóvoltából naponta 40 rászoruló nagycsaládnak, magányos, beteg embernek készítenek meleg ebédet, és viszik azt házhoz. Ingyen biztosítanak olyan használati segédeszközöket, melyek megkönnyítik a betegek és környezetük életét, ilyen a tolószék, a szobai WC, elektromos betegágy, járókeret, mankó.
Hetente két alkalommal vérnyomás-, vércukorszint- és testsúlymérést, illetve egészségügyi szaktanácsadást vehet ingyen igénybe bárki a szervezetnél.
Mikulás és karácsonyi akciókat tartanak az árvaházak részére. Lourdes-i zarándoklatot szerveznek minden évben mozgássérült betegek számára. Emellett a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat segített a ráti iskola tetőszerkezetének felújításában és tornatermének kialakításában.
Szintén a feladatukhoz tartozik a felnőttpelenka-osztás, a szegény családok gyermekeinek üdültetése, különböző segélyek szervezése az egészségügyi és oktatási intézmények számára. Büszkeséggel tölti el a szervezetet, hogy szerepe lehetett egy nőgyógyászati szakrendelő felszerelésében Beregszászban, illetve egy szűrőbusz adományozásában Nagyszőlősön.
A szeretetszolgálat ad otthont a Baba-mama klubnak és a Táncháznak, melyeknek célja a közösségformálás, a szaktanácsadás és a segítségnyújtás.
Az oktatás és képzés területén is széleskörű munkát végez a szervezet: A kárpátaljai diákok évek óta náluk szerezhetik meg sikeres vizsga esetén az ECDL-bizonyítványukat, ami mindenképpen segíti európai integrációjukat, növeli munkavállalási esélyüket. Ingyenes oktatásokat szerveznek az önkormányzati tisztviselők, mozgássérült emberek és rászorulók részére. Makuk János kiemelte, hogy önkéntesek nélkül nem működhetne a szervezet, ehhez pedig ki kell nevelni azokat a fiatalokat, akik szociálisan érzékenyek és hajlandóak segíteni rászoruló embertársaikon.
Ehhez kapcsolódott a délelőtti program utolsó előadása, melyen Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke beszélt a magyarországi önkéntesek munkájáról. (folytatása következik)

Marosi Anita
Kárpátalja.ma
More in Máltai Szeretetszolgálat, önkéntes
Határon átnyúló magyar- ukrán együttműködés

A közelmúltban a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat és a magyarországi Tanítani alapítvány közös projektet valósított meg Határon átnyúló magyar-ukrán együttműködés...

Close