Kezdőlap » Kitekintő » Kárpát-medence » Ösztöndíj a felvidéki magyar kisdiákoknak

Ösztöndíj a felvidéki magyar kisdiákoknak

Négyezer, 2014 szeptemberében iskolakötelessé váló felvidéki óvodás beszél magyarul, őket célozza meg beiratkozási ösztöndíjprogramjával a Rákóczi Szövetség.

A Rákóczi Szövetség tavaly decemberben 13 259 szlovákiai magyar óvodás szüleinek juttatta el levelét a magyar iskolaválasztás érveivel, egy karácsonyi ajándékcsomaggal együtt.
A levélben tájékoztatták a szülőket a beiratkozási ösztöndíjról, jelezve, hogy az ehhez szükséges pályázati adatlapot az iskolai beiratkozáskor tölthetik ki. A szövetség 4066 olyan óvodásról szerzett tudomást, aki beszél magyarul, és 2014 szeptemberében iskolakötelessé válik.
A szövetség azzal a kéréssel fordult partnereihez, hogy pályázati felhívását használják fel az iskolaválasztási kampányban, illetve az iskolai beiratkozások alkalmával töltessék ki a beiratkozó gyermekek szüleivel az adatlapot, amely a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el.
A kitöltött pályázati adatlapokat a területileg illetékes város és vidéke célalapok képviselőinek vagy közvetlenül a Rákóczi Szövetség központi irodájának kell elküldeni, legkésőbb a szeptemberi iskolakezdésig. Az ösztöndíjakat a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően adják majd át 2014 őszén.
További információ a Rákóczi Szövetség központi irodáján kérhető, valamint a www.rakocziszovetseg.org honlapon található.

Forrás: MTI

More in Felvidék, magyarság, pályázat
Nyelvhasználati és oktatási kérdések foglalkoztatták a kárpátaljai magyarságot 2013-ban

Az ukrán nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos problémák és az anyanyelvű oktatás megoldatlan kérdései álltak elsősorban a kárpátaljai magyar közélet fókuszában...

Close