Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet

Hitélet

Vasárnapi üzenet

„Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.” (Mk 7,31–37)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,23 RÚF)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Az Úr ezt mondta Ábrahámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” (1Móz 12, 1–3)

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

Krisztusban kedves Testvérek! Mindenszentek vasárnapján megemlékezünk minden olyan emberről, akik akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben vagy éppen a későbbi korokban kiemelkedő példát mutattak az Isten útjain való járásra. Ennek a vasárnapnak az apostoli szakasza felsorolja Gedeont, Bárákot, Jeftét, Dávid királyt és a prófétákat, akikben közös volt az Istenben való hit és az iránta való elkötelezettség. Néhányuknak csodákkal teli volt ...

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

Krisztusban Kedves Testvéreim! A húsvéti idő befejezéseként pünkösd főünnepét üli Egyházunk. Ezzel az ünneppel kapcsolatban azt is szokták mondani, hogy az egyház születésnapja a pünkösd.

Bővebben »