Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet (oldal 20)

Hitélet

Adakozást hirdetnek a Kárpátaljai Református Nyugdíjas Lelkész-segélyezési Alap javára

Körlevelet küldtek minden magyarországi református lelkipásztor részére a Kárpátaljai Református Nyugdíjas Lelkész-segélyezési Alap javára lehetséges adakozásról. A körlevelet dr. Huszár Pál főgondnok, a Magyar Református Egyház Zsinatának világi elnöke és dr. Szabó István püspök, a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke írta alá.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Mert valahány ígérete van Istennek, azokra őbenne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.

Bővebben »

Tisztelet az őrállóknak

A szovjet rendszerben, amikor tort ült a harcos ateizmus, megyénkben számos gyülekezetet fosztottak meg templomától, hogy abba raktárt, tornatermet, vagy éppen ateista múzeumot rendezzenek be. Ebben az időben a verbőci reformátusok is isteni hajlék nélkül maradtak, és arra kényszerültek, hogy a szomszédos Feketepatakra járjanak istentiszteletre. Ám az itteni hívek közül jónéhányan nem nyugodtak bele ebbe a lehetetlen helyzetbe.

Bővebben »

Hálaadás a kórházmisszióért

Hálaadó istentiszteletre került sor október 9-én a beregszászi református templomban. Több százan hallották meg a harang (még inkább Isten) hívogató szavát. A gyülekezeti tagok mellett csaknem száz egészségügyi dogozó vett részt az alkalmon.

Bővebben »

Kárpát-medencei református ifjúsági imaéjjel Beregszászban

Hét évvel ezelőtt a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) vezetőségében az a gondolat fogalmazódott meg, hogy a hitben járó fiatalok az Úr Jézus példáját követve virrasszanak és imádkozzanak egy éjszakán keresztül. Ha a Messiásnak szüksége volt erre a hosszú esdeklésre a Gecsemáné-kertben, akkor mennyivel inkább fontos, hogy korunk népe is így emelje lelkét az Úrhoz.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet

„Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak.” (Lk 8,5) A magvetőről szóló példabeszédben azt látjuk, hogy mi minden történhet a vetőmagokkal, milyen feltételei vannak a jó termésnek. Érdekes, hogy a vetőmag ugyanaz, a befogadó környezet más, és ezen múlik a termés sikere, illetve sikertelensége. Gyakran, bár kimondatlanul, a keresztény ...

Bővebben »