Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet (oldal 268)

Hitélet

Szent Márton-napi búcsú Munkácson

November 11-én Munkácson ünnepi szentmise keretében méltatták a Tours-i Szent Márton római katolikus székesegyház búcsúnapját. A szentmisét Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke mutatta be az egyházmegye papjaival közösen. Az ünnepség meghívott szónoka Kutas Attila volt, aki a közelmúltig a vásárosdombói Szent Márton templom plébánosa volt.

Bővebben »

Evangelizáció Badalóban

November 7-től 11-ig a badalói református templomban evangelizációs alkalmakra került sor, melyeken Gergely Szabolcs fornosi református lelkész hirdette az igét.

Bővebben »

Magyar? Református? Identitás?

Önmagunk és identitásunk megfogalmazása mindig időszerű feladat. Ezért döntött a reformatus.hu amellett, hogy elindít egy párbeszéd jellegű cikksorozatot, amely a magyar református identitás kérdését lenne hivatott minél több oldalról körbejárni. A cél természetesen nem a mindenre ráhúzható református önazonosság kikristályosítása, de az eltérő nézetek ütköztetése, vagyis a közösség önismeretének mélyítése mindenképp hasznos lehet.

Bővebben »

Szklerózist gyógyíthatnak őssejtekkel – egyházi támogatással

A Vatikánban ezekben a napokban zajlik a felnőtt emberi őssejtekről szóló konferencia. Vincenzo Paglia, Terni-Narni-Amelia püspöke november 10-én forradalmi kezdeményezésről számolt be, hozzászólását a L’Osservatore Romano is közölte. Terniben már klinikai kísérletek zajlanak az amiotrófiás laterális szklerózisban (ALS) szenvedő betegek kezelésére őssejtek felhasználásával, egyházi támogatással.

Bővebben »

Lelkészbeiktatás Salánkon

Szolgálni hittel Ezen a november eleji vasárnapon zsúfolásig megtelt az ódon salánki református templom. Az 1200 lelket számláló gyülekezet tagjainak a szomszédos falvakból érkezett református híveknek, valamint az alkalomra ide látogatott magyarországi, erdélyi, felvidéki küldöttségek jelenlétében került sor az egyházközség új lelkipásztorának, Balogh Attilának a beiktatására.

Bővebben »

A Szentatya szót emelt a Nigériában dúló erőszak ellen

A vasárnapi Úrangyala imádság alkalmával mondott beszédében a pápa megemlékezett a Genova környéki árvíz áldozatairól, és felemelte szavát a nigériai erőszak ellen. Elmélkedését az okos és balga szüzekről szóló evangéliumi szakaszhoz fűzte.

Bővebben »