Kezdőlap » Kárpátalja » Hitélet (oldal 268)

Hitélet

Templombúcsú Rahón

A rahói Nepomuki Szent János Plébániatemplom 2011. május 14-én ünnepelte 186. búcsúját. Az ünnepi szentmise nagy esemény és örömünnep volt nem csak a rahói római katolikusoknak, hanem a vidék magyarságának is.

Bővebben »

Vasárnapi üzenet: Az igaz beszéd ékessége

,,…legyen a ti beszédetek: úgy úgy, nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.” Mt.5:37. A Hegyi beszédnek, a legszentebb , örökérvényű erkölcsi tanításnak eme kitétele a helytelen és istenkáromló beszéd, fogadkozás és égre-földre esküdözés helyett az igaz beszéd helyességére és tisztaságára hívja fel a figyelmünket.

Bővebben »

Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!

„Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” (1Kor 1,9) Szeretett Református Testvéreink! „Krisztus a jövő, együtt követjük őt!” – hangzott az egységre lépő Kárpát-medencei reformátusság jelmondata két évvel ezelőtt. A Magyar Református Egyház megalakulására emlékezve, az Isten dicsőségét és a megbékélést hirdető eseményért hálát adva szólít meg minket Isten igéje: „Hű ...

Bővebben »

Gyorsulni látszik Mindszenty boldoggá avatási eljárása

Átadták a Mindszenty-emlékérmeket a Parlamentben, ahol a néhai hercegprímás életéről szóló konferenciát tartottak. A díjat Veres András szombathelyi püspök és Andor Imre Mindszenty-kutató kapta. Közben felgyorsulni látszik a boldoggá avatás eljárása.

Bővebben »

Törd meg kenyered az éhezőkkel

A munkácsi Szent Márton-székesegyházban a történelmi egyházak kórusainak részvételével hagyományosan minden évben jótékonysági koncertet szerveznek Törd meg kenyered az éhezőkkel címmel. Az itt befolyt bevételekkel a város szegényeinek étkeztetését támogatják. Idén május 15-én került sor a rendezvényre, melynek fővédnöke Majnek Antal munkácsi megyéspüspök és Tóth István, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja volt.

Bővebben »

Hittanverseny Sislócon

Május 14-én került sor az immár hagyományos, az idén tizenkettedik alkalommal megrendezett görög katolikus hittanversenyre. A Beregszászi Esperesi Kerület, a sislóci görög katolikus egyházközségre bízta e roppant fontos rendezvény ez évi megszervezését.

Bővebben »