Kezdőlap » Sorozatok » Kopogtató

Kopogtató

Kopogtató: jogfosztásból jeles

Olybá tűnik, hogy Petro Porosenko hagyományt teremtene a kettős állampolgárságot szankcionáló sürgősségi törvénytervezetek benyújtásából Ukrajnában.

Bővebben »

Kopogtató: fekete-fehér, igen-nem

Április 8. óta a Kárpát-medencében határon innen és túl minden a magyarországi választási eredményekről szól. Sokan győzelmi mámorban úsznak, másokon a csüggedés, szomorúság, düh lett úrrá. Vannak, akik a csendes többség erejét méltatják, akadnak, akik az ellenzék gyengeségeit hibáztatják, mások a kivándorlás lehetőségét fontolgatják, megint mások csalást kiáltanak. Persze ez érthető, normális, szükséges – már ha a fent felsorolt érzelmeket ...

Bővebben »

Kopogtató: ellenállás

„Lehet ellenállás a csendben maradás, és lehet az a megszólalás. Attól függően, hogy a hatalom mit akar. Az ellenállás mindig valaki más akarata ellenében mutatkozik meg. Ha nincs akaratosság, akkor nincs ellenállás.”

Bővebben »

Kopogtató: váltságdíj

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16 Szerte a világban emlékeznek a keresztyének a történelem egyik legnagyobb eseményére, Krisztus áldozatára, aki meghalt, de harmadnapon feltámadt, hogy mi éljünk általa.

Bővebben »

Kopogtató: pártoskodás

Március végéhez közeledvén egyre inkább sürgetnénk a tavaszi tél végét, hogy olvadjon el az utolsó hóbucka is és zöldüljön ki végre körülöttünk a világ. Amennyire véget vetnénk a szeszélyes időjárásnak, legalább annyira várjuk a határon túli magyarokat sem kímélő anyaországi választókampány végét, amely szintén elég bolondosra és etikátlanra sikeredett.

Bővebben »

Kopogtató: ki a birka?

Ukrajna demokratikus ország, az európai normák zászlóvivője, ahol nem ismerik a korrupció fogalmát. Itt elsődleges szempont az állampolgárok – beleértve a nemzeti kisebbségek – védelme és jóléte. Az ország egyetlen Achilles-sarkát a feladat teljesítése jelenti, hogy az államnyelv státusát valódi tartalommal töltsék meg, de a törvényhozók éjt nappallá téve dolgoznak a probléma orvoslásán.

Bővebben »

Kopogtató: testvérgyilkosság

Lassan négy éve tart a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus, melynek sötét oldaláról legtöbbször hallgatnak, s csak elvétve kerül nyilvánosságra néhány részinformáció.

Bővebben »