Kezdőlap » Sorozatok » Mesterségem címere

Mesterségem címere

Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: villanyszerelő

Íme, egy mesterség, mely ugyan alig két évszázados múltra tekint vissza, ám kétségtelen, hogy a villanyszerelők tudása nélkül megállna az élet a XXI. században. Ennek a nagy szaktudást igénylő és fizikaismereteket sem nélkülöző, gyakran igen veszélyes szakmának a követője a beregdédai Sándor László, aki közel harminc éve „dolgozik villannyal”.

Bővebben »

Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: fafaragó

Minden fának „lelke” van, s valamennyi fát meghatározó és egyedi jó, illetve rossz tulajdonságok jellemeznek. Lehetnek kis, közepes vagy nagy termetűek; egyenes, netán szabálytalan törzsűek; gömb, esetleg terebélyes koronájúak; sík- és dombvidékiek; puha- és keményfák. Lombkoronájuk, törzsük és gyökerük egyaránt védelmet nyújt és tápanyagot ad az állatoknak; leveleik megkötik a port, elnyelik a szén-dioxidot és oxigént bocsátanak ki; gyümölcseiket pedig ...

Bővebben »

Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: virágkötő és dísznövénytermesztő

A tudomány szerint a virágok közel 130 millió évvel ezelőtt, azaz jóval az ember előtt jelentek meg a Földön, s jelen korunkra közel 270 000 fajuk alakult ki. A virágoknak mindig fontos szerep jutott az emberiség történelmében és kultúrájában. Gondoljunk csak az ókori egyiptomiak sírtábláira felvésett, az újjászületést szimbolizáló lótuszvirágra vagy a francia uralkodóházak, az Anjou- és a Bourbon-dinasztiák jelképére, ...

Bővebben »

Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: levéltáros

Családunk, nemzetünk, országunk múltjának, történelmének ismerete nem lenne lehetséges a levéltárakban felhalmozott több száz éves alapító oklevelek, gazdasági összeírások, anyakönyvek, térképek és levelek nélkül. Elmondhatjuk, hogy a levéltár története egyidős a magyar államisággal, hiszen eleink a kezdetektől őrizték ezeket az iratokat. Ennek köszönhetően maradhatott fenn a Szent István király által 1001-ben a pannonhalmi monostornak adott kiváltságlevél, az 1055-ös Tihanyi Alapítólevél ...

Bővebben »

Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: görögkatolikus pap, teológiai tanár

Kárpátaljai görögkatolikus pap, teológiai tanár, újságszerkesztő, zarándoklat-szervező. Egész életét a vallás, az Istenbe vetett hit tölti ki. Gyermekkorától papnak készült. Teológiát tanult Ungváron és Rómában, majd hazatérve pappá szentelték és egyházközséget kapott. Emellett liturgiát tanít az ungvári papnevelő intézetben, az ukrán nyelvű egyházmegyei lap főszerkesztője, valamint zarándoklatok szervezője. Nős, három gyermek édesapja. Családjával az Ungvár melletti Ráton él.

Bővebben »

Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: néptánccsoport-vezető

Közel tíz évvel ezelőtt az egyik gyermekünket beírattuk az iskolai néptánccsoportba. Hűségesen járt is a foglalkozásokra, majd elérkezett az első fellépés ideje. A gyerekek népviseleti ruhába öltöztek, s szépen előadták a táncukat. A nézőtér oldalánál álltam, hogy minél több fényképet készítsek róluk. Ekkor pillantottam meg a csapat tánctanárát, aki izgatottságában a színpad oldalán együtt táncolt a gyerekekkel. Ez az első ...

Bővebben »

Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: nyelviskola-vezető

Mindig is csodáltam azokat, akik a „nyelveken beszélés” képességét kapták a Jóistentől. Jómagam, mint afféle nyelvi analfabéta, nem nagyon jutottam tovább a világ egyik legnehezebb, ugyanakkor legszebb nyelvénél: a magyarnál. Ám ismerőseim között többen is vannak, akik nem jönnek zavarba, ha ukránul, oroszul, vagy éppen angolul kell megszólalniuk.

Bővebben »

Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: szervező- és nevelőtanár

Kárpátalján a rendszerváltást követően az 1990-es évektől az egyházak szabadabban tevékenykedhettek. Az addig bezárt templomok megnyíltak, engedélyezték a hittanórákat az iskolákban, a hívek megtorlás nélkül gyakorolhatták hitüket. Azonban mindez nem ment zökkenőmentesen, hiszen negyvenévnyi elnyomás után kellett talpra állniuk a keresztény közösségeknek, s visszatérni a második világháború előtti gazdag egyházi élethez, amelyhez hozzátartozott az egyházi iskolák működtetése.

Bővebben »