Kezdőlap » Sorozatok » Kárpátalja anno » Kárpátalja anno: a Beregszászi Vadásztársulat

Kárpátalja anno: a Beregszászi Vadásztársulat

  1. november 16-án alakult meg a Beregszászi Vadásztársulat, melynek egykori alapszabálya fennmaradt. Idézzünk néhány cikkelyt belőle!

A társulat célja „a vadtenyésztés és vadóvás előmozditása és a vadászat törvényszerü gyakorlása”.

„A társulatnak tagja lehet Bergszászon és vidéken lakó minden fedhetetlen jellemű magyar állampolgár, akit a választmány felvesz s aki magát az alapszabályok megtartására és a tagdijak pontos befizetésére aláirással kötelezi.”

„Társvadászatra minden tag egy nem Beregszászban lakó vendéget hivhat, akiért a meghivó fizeti a vadászati dijat. A vadászati dij összegét minden évben a választmány állapitja meg. A vendég hajtópénzt nem fizet.”

„A társulat területén a vadászat csak lőfegyverrel gyakorolható. A vadászatnak minden más módja tiltva van.”

„A társulati vadászatoknál, ha annyi elejtett vad van ahány résztvevő vadász, minden vadász kap egyet, ha kettőnél több jut egy vadászra a többlet a társulat javára elárverezendő.”

„Az elejtett szárnyas mindig a lővőjé, a duvad a társulaté, az aggancsvad aggancsai az elejtőé a többi része a társulaté, a hus a tagok között értékesitendő.”

„A vadászterület őrzéséről a vadásztársaság akként tartozik gondoskodni, hogy minden 2000–5000 kat. holdnyi bérelt vadászterületre egy, minden további 5000 kat. holdra ismét egy-egy szakvizsgázott vadőr essék. Figyelembe veendő azonban a területek vad gazdasága is, vadban szegény részeken kevesebb vadőr is tartható.”

„A hasznos vad téli etetéséről gondoskodni kell. Vadászterületen, ahol sok a fácán és a fogoly, négyzetkilométerenként (kb. 175 kat. holdanként) egy-egy etetőt kell felállitani s ezt a tél folyamán élelemmel rendszeresen ellátni.”

„Nagy havazás esetén tartozik a vadásztársaság a nyulak etetéséről is (kis köteg lucernának a fákra, bokrokra való kiakasztásával) gondoskodni.”

A Beregszászi Vadásztársulat alapszabályát Mosánszky Béla társulati elnök hivatott aláírni.

 

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

More in Beregszász, társaság
Kárpátalja anno: vöröskeresztes nővérek Beregszászban

Korábban már írtunk a Kárpátalja anno rovatban a Jean Henri Dunant által 1863-ban megalapított Nemzetközi Vöröskeresztről.

Close