Kezdőlap » Sorozatok » Kárpátalja anno » Kárpátalja anno: Bendász István görögkatolikus kanonok, egyháztörténész és hitvalló

Kárpátalja anno: Bendász István görögkatolikus kanonok, egyháztörténész és hitvalló

112 évvel ezelőtt, 1903. augusztus 3-án látta meg a napvilágot a Munkácsi járásban, Borhalom (Boboviscse) faluban Bendász István görögkatolikus kanonok, egyháztörténész és hitvalló.

A több száz éves múltra visszatekintő Bendász papcsalád ifjú sarja kétéves volt, amikor édesapja, Mihály a családjával az Amerikai Egyesült Államokba, Pennsylvaniába költözött. István ott járt angol nyelvű óvodába, s ott kezdte meg az elemi iskola első évét. Hétéves volt, amikor a család visszatelepült Kárpátaljára. Itt már magyar és ruszin nyelven folytatta a tanulmányait Munkácson, a Técsői járásban lévő Szentmihálykörtvélyesen (Grusevo) és Máramarosszigeten. 1921-ben tett érettségi vizsgát Sárospatakon. Ezt követően Budapestre ment jogot tanulni, de egy év után meggondolta magát, s követve ősei hivatását, ő is a papi pályát választotta. Az ungvári görögkatolikus papnevelő intézetbe nyert felvételt.

A több évig tartó teológiai képzést befejezve, 1928. február 12-én Gebé Péter, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke szentelte pappá és a Técsői járásba, Taracújfaluba (Novoszelica) kapott lelkészi kinevezést.

Néhány év elteltével, 1934-ben Sztojka Sándor munkácsi megyéspüspök helytartónak nevezte ki, majd 1941. április 1-jétől Felsőveresmart (Nagykopány) parókusa lett. Nyolc évig szolgált az egyházközségben. Papi munkája mellett megírta Taracújfalu és Felsőveresmart történetét.

1948-ban azonban megkezdődött az egyházak üldözése, mely 1949 márciusában Bendász Istvánt is elérte. Hiába kapott rá felszólítást, nem hagyta el a parókiát, s nem szolgáltatta be az állami hivatalnokoknak az egyházi anyakönyveket. Válaszul 1949 májusában letartóztatták, s 25 évi kényszermunkára ítélték és további öt évre megfosztották polgári jogaitól. Karagandába került, ahol építkezéseken és szénbányában dolgoztatták rabtársaival együtt. Az itt eltöltött évek alatt is megőrizte hitét: titokban szent liturgiát végzett, keresztelt. Később a börtönben vezetett naplója alapján megírta az Öt év a szögesdrót mögött című könyvét.

Családját már az elítélése előtt erőszakkal kiköltöztették a parókiáról, a helyi kurátor fogadta be a feleségét és a gyermekeit. Bendász István hatévi fogság után, 1955 januárjában szabadult s térhetett haza súlyos betegen Felsőveresmartra.

Sorstársaihoz hasonlóan ő sem kapott engedélyt, hogy papként működjön, különböző alkalmi munkákból tartotta el feleségét és három gyermekét. A könnyebb megélhetés reményében családjával Beregszászba költözött, ahol apósa, Bacsinszky Gyula fogadta be őket.

1956–1957 között a Beregszászi Állami Levéltárban dolgozott, ahol szükség volt latin nyelvtudására a XV-XVI. századi iratok feldolgozásában. Kihasználva az itt töltött időszakot és a levéltári anyagokat, értékes adatokkal gyarapította a kárpátaljai görögkatolikusság történetét. Közel 8000 pap életét írta meg a középkortól egészen a XX. század közepéig.

1959-ben két paptársával, Murányi Miklóssal és Chira Sándorral visszatért Karagandába, hogy missziós tevékenységet folytasson az ott élők körében, de a KGB hamar leleplezte őket, s visszaküldték Kárpátaljára.

Ismét Beregszászban vállalt munkát, először a helyi internátusban, majd egy élelmiszeripari üzemben volt éjjeliőr egészen nyugdíjazásáig.

Noha nyilvánosan nem teljesíthetett papi szolgálatot, titokban szent liturgiát végzett, keresztelt, esketett, temetett, hitoktatott.

Nagy öröm volt számára a görögkatolikus egyház legalizációja 1989-ben, majd a templomok visszaadása és az egyház újjáéledése. Sajnos csak rövid ideig lehetett mindennek tanúja. 1991 májusában még ott volt a beregszászi temetőben elvégzett görögkatolikus liturgián.

1991. augusztus 13-án, életének 78., papságának 64. évében hunyt el. A beregszászi temetőben helyezték végső nyugalomra.

Tíz nappal később, 1991. augusztus 23-án Ukrajna hivatalosan is rehabilitálta, s elismerte, hogy ártatlanul börtönözték be.

„Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.”

Adj, Urunk, tőlünk elköltözött István szolgádnak boldog nyugalmat és készíts neki örök emléket!

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Egy hozzászólás

Szólj hozzá!

More in Bendász István, Beregszász
Őrizzük együtt értékeinket!

Magyarságunk értékeire, hagyományaira kívánja felhívni a figyelmet az idén először megrendezésre kerülő Nemzetei Érték Fesztivál.

Close