Kezdőlap » Sorozatok » Kárpátalja anno » Kárpátalja anno: így hittek a ruszinok
Görögkatolikus menet, 1930-as évek, Huszti járás

Kárpátalja anno: így hittek a ruszinok

Az utas könyve, Magyar utazási kézikönyv és útmutató című, 1939-ban megjelent, Kárpátaljáról szóló kiegészítő füzetében viski Illés Illyasevics József dr. bevezető gondolatait olvashatjuk.

Így ír a ruszin nép vallásosságáról:

„Sokszázados fatemplom, hármas kereszttel a tornyán, a famunkás ruszin nép saját alkotása. Nem moszkvai stílus, nem is bizánci, hanem ruszin. Kora reggel már itt imádkozik a nép s maga végzi a legszebb reggeli ájtatosságok egyikét, az utrenyét. Csodálatos dallam. Az ősi kereszténység korából való énekek, amelyeket a nép, fiatalok és öregek együtt énekelnek, felelgetve egymásnak a gyertyafényben csillogó ikonosztáznak bizánci stilusu képei előtt.

Mennyi áhitat, mennyi bennsőség, mennyi igazi vallásosság tölti el ezt a népet.

És előttünk van a ruszin nép mélységes vallásossága, amely odáig tud emelkedni, hogy az öregek legkedvesebb szórakozása hosszu téli estéken theológiai kérdések felett vitázni. A templomban már a kisgyermek is részt vesz a misében, hiszen ő olvassa az apostolos könyvet.

Ez a ruszin nép lelke: vallása, amelyből egész kulturája kisarjadzott. Ehhez ragaszkodik, ez élteti és hogy minden kisértésnek ellen tudjon állni, mutatja az utolsó husz esztendő sok sikertelen csábitása és erőszaka. A Szent Uniót, a római katolikus egyházzal való háromszázéves kapcsolatot és ezzel a nyugathoz való kapcsolódása a poklok minden kisértésével szemben megtudta őrizni.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

More in ruszin
Kárpátalja anno: a ruszinok Ady Endre szemével

Ady Endre jól ismerte a mai Kárpátalja vidékét, hiszen többször is járt térségünkben.

Close