Kezdőlap » Sorozatok » Kárpátalja anno » Kárpátalja anno: irodalmi est a beregszászi Úri Kaszinóban

Kárpátalja anno: irodalmi est a beregszászi Úri Kaszinóban

Beregszász kulturális életének központja volt egykor az 1913-ban felavatott Úri Kaszinó. Olyan művészek fordultak meg benne, mint Kosztolányi Dezső, Mécs László, Fedák Sári, Móricz Zsigmond, Báthy Anna.

A gazdag irodalmi programokról tanúskodik az a rövid beszámoló is, mely a Prágai Magyar Hírlap 1924. november 12-i számában jelent meg Sorozatos irodalmi estélyek Ruszinszkóban címmel.

„Az ungvári »Mozaik« kulturegyesület irodalmi szakosztálya Mécs László és Rácz Pál vezetése mellett nagyszabású irodalmi programmal indult neki a tespedő irodalmi élet fellendítésének. November 5-én, szerdán Ungváron tartotta meg első irodalmi estéjét, melyen a fentieken kívül Tamás Mihály neves ruszinszkói prózairó és Sziklay Ferenc dr. regényírónk is része vett. A programot Kerekes Vera ungvári urileány énekszámai egészítették ki. November 8-án, szombaton este Beregszászra ment a társaság és ott a kaszinó nagytermében tartotta meg a második irodalmi estét. A zsúfolásig megtelt teremben elsőnek Rácz Pál tartott irodalmi értekezést Utána Mécs László legújabb verseiből adott elő néhányat. Tomboló tapsvihar kisérte a szavalás művészetében uj utakat építő költőt, aki ezen a téren már iskolát alapított. Nagy Mici Tamás Mihály egyik szép novelláját olvasta fel majd utána néhány Ady- verset szavalt. A beregszászi közönség elismeréssel adózott a helybeli szavalómüvésznőnek. Rácz Pál egy uj elbeszélését olvasták fel, melynek szokatlan tárgya igen nagy érdeklődést váltott ki. Az estét Mécs László szavalata fejezte be, akit hosszas tapssal és meleg üdvözlésekkel ünnepeltek. Az irodalmi esték november 15-én Munkácson folytatódnak, ahol máris óriási érdeklődés mutatkozik e kulturális esemény iránt. Munkács után Nagyszőllős jön sorra.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

More in Beregszász, irodalom
Gyújtsuk meg együtt a hit gyertyáját advent első vasárnapján!

A Vérke-parti városban immár hagyománnyá vált, hogy Beregszász elöljárói, történelmi egyházai és civil szervezetei a karácsony előtti várakozás idején együtt...

Close