Kezdőlap » Sorozatok » Kárpátalja anno » Kárpátalja anno: karácsonyi ajándék Gyertyánligetről Bem Józsefnek
A gyertyánligeti vasgyár (1902)

Kárpátalja anno: karácsonyi ajándék Gyertyánligetről Bem Józsefnek

Nem akármilyen karácsonyi ajándékot kapott 1848. december 24-én Bem József (1794–1850) tábornok a kárpátaljai Kabolapoljánáról (1899 után Gyertyánliget – a Szerk.).

Molnár Ferenc A ruszin nép szerepe az 1848–49. évi máramarosi események idején című munkájában olvashatunk arról, hogy 1848 novemberétől Kabolapoljána területén fegyvergyártás működött. A fegyvergyárat a korábbi vasgyárból alakították ki. A gyár felszerelésével és vezetésével Hrabonyi Adolfot bízták meg, aki egy hónap múlva már ágyút öntetett a területen.

„Előbb vas, később rézágyúkat öntöttek, de hamarosan még haladóbb módszert honosítottak meg – fúrták az ágyúcsöveket. 1848. december 24-én karácsonyi ajándékként elküldték Bemnek az első kabolapoljánai ágyúkat. A fegyvergyár üzemelésében nagy érdeme volt Mózer Vilmos tüzérparancsnoknak. A kabolapoljánai fegyvergyárba Besztercebányáról fegyvergyári munkások, Diósgyőrből szuronygépészek és puskaművesek érkeztek. A borsodi 22. honvédzászlóalj – melyben közel 400 román és ruszin is harcolt – vezetésére a honvédelmi kormányzat 1848 decemberében a vidékre vezényelte Rapaics Dániel őrnagyot. Feladata a fegyvergyár működésének biztosítása mellett a szabadságharcos katonai egységek tevékenységének összehangolása, hatékonyabbá tétele volt.

A kabolapoljánai Térparancsnokság parancsnokának egyik levele szerint a fegyvergyár 1849. június 25–30. között az alábbi eredménnyel működött: 96 db puskacső forrasztatott, 49 furatott, 78 köszörültetett, 78 próbáltatott, 8 megrepedt, 70 jó maradt, 40 felszereltetett, 60 béküldetett. 50 szurony furatott.

Hrabonyi Adolf igazgató két nappal később írt leveléből pedig megtudhatjuk, hogy a fegyvergyár öntött acél és köszörűkő hiányával küszködik. Utóbbi köveket egyébként Királyvölgyön törték, az „odavaló sóbánya tisztség” irányítása alatt.”

 

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

 

Szólj hozzá!