Kezdőlap » Sorozatok » Kárpátalja anno » Kárpátalja anno: Lassu István író, Visk szülötte

Kárpátalja anno: Lassu István író, Visk szülötte

Lassu István statisztikai és földrajzi író Visken született 1797. április 12-én.


Munkássága a maga korában hézagpótló volt. Számos dolgozatában kora fontosabb államainak leírását adta geográfiai, történelmi és statisztikai szempontból. Szépirodalommal is foglalkozott. Révai nagy lexikona szerint Lassú István is munkatársa volt az Esméretek tára című magyar lexikonnak.
Tanulmányait 1812-től Máramarosszigeten végezte. Tanulói pályáján a széki gróf Teleki család segélyezte. Tanulmányi befejeztével 1823-ban a magyar udvari kamaránál Budán lett tisztviselő. Hivatalos elfoglaltsága mellett szakadatlanul foglalkozott az irodalommal, bár mint maga írja: “egy királyi tisztnek, a kitől már maga a hivatal minden nap hat órát von el, valóban nagy szükséget kell az időre nézve szenvednie.” Munkái szorgalmas kompilációknál nem egyebek, mégis érezhető hiányt pótoltak annak idejében; azonban írótársainak élesebb nyilatkozatai elkedvetlenítették, korán felhagyott az irodalommal. 1846-tól alirattárnok és Torna vármegye táblabírája volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1833. november 15-én választotta levelező tagjai sorába. Tüdővészben halt meg Pesten 1852. január 19-én. A Magyar Tudományos Akadémián 1852. március 22-én Toldy Ferenc tartott fölötte emlékbeszédet. Visken egykori szülőháza (ma már nem áll fenn az épület) közvetlen szomszédságában, az iskola falán emléktáblát helyeztek el, és azt 1896. július 12-én ünnepélyes keretek között leplezték le, ahol az MTA-t Szilágyi István képviselte.
Forrás: wikipedia.org

More in író
E napon született Wass Albert

1908. január 8-án született a szentegyedi és czegei gróf Wass Albert, erdélyi magyar író és költő.

Close