Kezdőlap » Sorozatok » Kárpátalja anno » Kárpátalja anno: Munkács: Csernekhegyi Szent Miklós bazilita kolostor

Kárpátalja anno: Munkács: Csernekhegyi Szent Miklós bazilita kolostor

Munkács városától északkeletre, a Latorca jobb partján emelkedő Csernek-hegyen áll a középkori alapítású Szent Miklós kolostor, amely évszázadokon keresztül fontos szerepet töltött be az Északkelet-Magyarország vármegyéiben lakó rutén népesség vallási, és kulturális életében. A 15. századtól kezdve biztosan a kolostor falai között tartotta székhelyét a munkácsi ortodox püspök is, akinek a rutén hívek feletti joghatóságát a magyar király és a munkácsi uradalom későbbi birtokosai is elismerték, oklevelekkel rendszeresen megerősítették. Az ungvári uniót (1646) követő időkben, egészen 1751-ig a Rómával egyesült püspökök is a kolostort tekintették székhelyüknek. A 18. század második felében a régi, egyszerű épületeket, új reprezentatív rendház, és egy nagyszabású barokk templom váltotta föl. A 18. században végétől kezdve a kolostor a rutén nemzeti ébredés szellemi műhelyének számított, a 20. század első felében Mária-zarándokhellyé fejlődött. A kolostort 1946-ban, a szovjet rendszer által erőszakkal likvidált görög katolikus egyháztól elvették, a bazilita szerzeteseket elűzték, majd ortodox női kolostorrá alakították.
Forrás: byzantinohungarica.hu

More in kolostor, Munkács
Kárpátalja anno: Munkácsy Mihály szülőháza Munkácson

Munkácsy Mihály szülőháza, az egykori sóház ma már nem létezik.

Close