Kezdőlap » Sorozatok » Kárpátalja anno » Kárpátalja anno: ungváriak Kossuth Lajos temetésén
Fotó: www.borsonline.hu

Kárpátalja anno: ungváriak Kossuth Lajos temetésén

Kossuth Lajos 1894. március 20-án adta vissza lelkét teremtőjének Torinoban.

A koporsóját, valamint a felesége és lánya hamvait szállító különvonat 1894. március 30-án indult el Magyarország felé, s másnap érkezett meg Budapestre.

Kossuth ravatalát a Magyar Nemzeti Múzeum előcsarnokában állították fel. Április elsején a fővárosban több százezren kísérték utolsó útjára a turini remetét. A temetésen az ungváriak küldöttsége is részt vett.

Gaar Iván 1920-ban megjelent A régi Ungvár történetéből című könyvében így ír erről:

„Már megkezdődött a temetési szertartás, Ungvár város küldöttsége azonban még nem volt látható, a város koszoruja pedig még mindig nem nyert elhelyezést a ravatal előtt, holott a küldöttség érkezte előre be volt jelentve.

A gyászmenetet intézők aggodalmaskodtak is a késés miatt, mert hisz a küldöttségek sorrendje eleve megállapitást nyert, s így nem volt kizárva annak a lehetősége, hogy Ungvár küldöttsége ki fog maradni a gyászmenetből, annál inkább, mert a Nemzeti Muzeumot környékező utcákon ember ember hátán állott, ugy, hogy a kijelölt helynek megközelitése még kellő időben való megérkezés esetén is kilátástalannak látszott.

És ekkor olyas valami történt, mely az összezsúfolt ezernyi meg ezernyi tömeg figyelmét a gyászünnepély helyétől teljesen elvonta.

A Czukor-utcának a Muzeum körutra nyiló részén megjelent ugyanis Ungvár küldöttsége, melynek egyik tagja Landa Károly akkor rendőrőrmester, később rendőrbiztos, magasra tartva a város hatalmas koszoruját, harsány hangon követelt »utat« ugy magának, mint az őt követő Farkas Ferenc h. polgármesternek.

Hogy a közönség teljes előzékenységgel nyitott utat nekik, ez Landa hatalmas egyéniségén felül Landa egyenruhájának volt tulajdonitható. Mert tény, hogy olyan egyenruhát, minőt akkor Landa hordott, Budapest még nem látott.

A kalap hasonló volt a csendőrtiszti kalaphoz. Hatalmas kakastollbokrétával, arany zsinórral, hátul két aranygombbal. A kabát szabása egyelő volt a tiszti wafenrokkéval, szine azonban világos kék, fehér fémgombokkal, rangjelzése őrmesteri, a galléron köröskörül széles aranypaszománttal. A nadrág fekete tiszti nadrág, veres szélbetéttel. A kard tiszti kard, arany tiszti bojttal.

És megindult a közönség körében a találgatás, hogy ki is lehet az a magasrangu tiszt, akinek rangjelzése mégis őrmesteri. És miközben a több száz méternyi hosszban álló közönség ezen tépelődött, a városi küldöttség eljutott a gyászmenet elejére, s onnét már nem is mozdult tovább.

Ott maradt elsőnek. Igy történt, hogy Kossuth Lajos temetésén a gyászmenet élén Ungvár küldöttsége haladt, Landa hatalmas egyénisége és csakugyan választékos egyenruhája folytán általános érdeklődés közepette.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

More in Budapest, Kossuth Lajos, temetés
Bormedence 2017 – Kárpát-medencei borok kóstolója Budapesten

Magyarországi borrégiók mellett hét határon túli borvidék termelőit is bemutatja pénteken a Budapesti Olasz Kultúrintézet épületében a Bormedence 2017 Kárpát-medencei...

Close