Kezdőlap » Sorozatok » Kárpátalja anno » Kárpátalja anno: víz minden mennyiségben

Kárpátalja anno: víz minden mennyiségben

Sokat beszélnek arról, hogy a nyári kánikulában különösen fontos a bőséges vízfogyasztás, illetve, hogy ha tehetjük, töltsünk minél több időt vízben, vízparton. A Kárpátok gazdag folyókban, tavakban, forrásvizekben és ásványvizekben, érdemes kihasználnunk a természet adta lehetőségeket.

Vizeink kedvező hatása már a középkorban ismert volt. A Schönborn-Bucheim grófi család nagy hangsúlyt fektetett a birtokain található ásványvíz hasznosítására. 1878-tól Polenai, Szolyvai és Luhi Erzsébet néven palackozták az ásványvizet. Főként gyomorbántalmak és légúti betegségek kezelésére ajánlották a fogyasztását.

A Szentesi Lap 1894. augusztus 29-i számában közzétett reklámjuk szerint „Luhi Erzsébet legjelesebb asztali víz. Megbecsülhetetlen étvágygerjesztő és az emésztést előmozdító hatása folytán. Rendkívül üdítő czitrommal, gyümölcsnedvvel vagy borral vegyítve, anélkül, hogy ennek szinét meg változtatná. Kletsinszky V. tanár ezen vízről a következőképen nyilatkozik: »A Schönborn-Buchheim gróf ő főméltósága tulajdonát képező Luhiban Beregmegyében fekvő Luhi Erzsébet gyógyforrás vize egy rendkívül szénsav és alkalidus savanyúvíz, mely kitűnő ízzel és kiváló therapeuticus diátetikus értékkel bír, teljesen ment a gypsnek és keserűsónak még a nyomaitól is, mi által borral vagy gyümölcsszörpökkel való mindennapi használatra és élvezetre különösen alkalmatossá válik.« Dr.Nusser Lajos közkórházi igazgató adott véleményezésében a következőket mondja: »Azon kellemes tulajdonságai mellett, melyekkel mint élvezeti víz bir, a „Luhi Erzsébet” forrás még nagy jelentőségű gyógyvíz is, mely kitűnő eredménnyel használtatik a következő bajokban: Mint kitűnő pezsgőviz élvezeti italul, kiváló diaeticus viz, mely a leghasználatosabb ilyen vizek között az első helyen áll, és oly vidékek számára, melyek rossz ivóvízzel bírnak, vagy oly járványok fellépése idején, melyek eredete fertőzött ivóvizre vezethető vissza, (Cholera, Typhus, Malaria) ezen vizet a természet csoda-adományának lehet nevezni.«

Szolyvai s Polenai égvény es savanyúvizek. Különleges szer köszvény ellen. Biztos hatású a nemi szervek bántalmainál, vese- és epekőbajoknál, valamint torok- és gége-hurutnál, úgyszintén lélegzési nehézségeknél. Dr. Boleman István a jeles balneologa következőt mondja a szolyvai forrásról: Tekintve a szénsav roppant mennyiségét s a nagy szik só tartamát, melyek mellett a többi alkotórészek majdnem egészen elenyésznek, a szolyvai vizet a legkitűnőbb égvényes viznek kell tekintenünk, mely ugy diaetetikai használatra, mint gyógyczélokra kiválóan alkalmas.A polenai vizről ugyanezen munkában a következők olvashatók : »A polenai forrás, tekintve szénsavas nátrium tartalmát, egyike a legelső égvényes vizeknek , melyet a külfö külföldiek közül egyik sem közelit meg stb.« Dr. Than Károly egyetemi vegytanár öszehasonlitást tőn ezen kitűnő lúgos savanyu vizek alkati sók tartalmát, illetőleg Preblau, Hársfalva, Krondorf, Giesshübl, Párád, Csevicze, Neuenáhr vizeivel s a következő eredményre jutott: A szolyvai tisztán alkalikus és csaknem vasmentes, mig a giesshübli áthajlik a földes vizekhez és kissé vastartalmú. A szolyvai tehát csaknem 3-szor concentráltabb, mint a giesshübli; ugyanmellett az elsővel csaknem 7 annyi natriu4 annyi bicarbonát maradékot viszünk a földeknek és a szabad szénsavnak bevitt menynyisége közelítőleg egyenlő. A szolyvai viz ennélfogva hathatósabb mint gyógyvíz.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

More in ásványvíz
Kárpátalja anno: Bilin települése

A Rahói járás ruszin települése a Rahótól hét kilométerre fekvő Bilin, amelyről egy 1930-ban készült felvételt teszünk közzé a Kárpátalja...

Close