Kezdőlap » Sorozatok » Könyvajánló » Könyvajánló: Az anyanyelvi oktatás joga

Könyvajánló: Az anyanyelvi oktatás joga

Csernicskó István – Tóth Mihály (szerk.): Az anyanyelvi oktatás joga – Közép-európai hagyományok és Kárpátalja példája. „Autdor-Shark” Ungvár, 2018.

A kiadvány az anyanyelvi oktatás kérdését szabályozó jogszabályok ide vonatkozó részleteit közli azoknak az államoknak a gyakorlatából, amelyekhez a mai Kárpátalja tartozott 1867-től Ukrajna függetlenné válásáig, majd a szuverén Ukrajnából idézi a témába vágó törvényeket. Kitekintésként megvizsgáljuk azt is, hogyan kezeli az anyanyelvi oktatás jogát a Kárpátaljával szomszédos Szlovákia, Magyarország és Románia. A forráskiadványból egyértelműen kiderül, hogy az anyanyelven folyó oktatás jogát az általunk megvizsgált 150 évben mindegyik érintett állam biztosította (beleértve a független ukrán állam első 25 évét). Az első és egyetlen kivétel – a 2017. szeptember 5-én elfogadott új oktatási törvény 7. cikkelye révén – a mai Ukrajna. A kötet eredeti nyelven és magyar fordításban közli a jogszabályok vonatkozó részleteit.

A kiadvány 3 nyelven jelent meg:

Magyar változat

Ukrán változat

Видання містить фрагменти законів, що регулюють право на навчання рідною мовою у практиці держав, до яких територія сучасного Закарпаття входила від 1867 року до часу проголошення незалежності України. Цитуються також законодавчі акти суверенної України, якими надавалося право представникам національних меншин на навчання рідною мовою. Розглядається також, як регулюють питання мови освіти в сусідніх країнах, а саме, у Словаччині, Угорщині та Румунії. Право на навчання рідною мовою були забезпечені усіма державами, до яких належала територія сучасного Закарпаття упродовж 150 років. Першим і єдиним винятком є стаття 7 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року, що залишає право на одержання освіти рідною мовою для представників національних меншин виключно на рівнях дошкільної і початкової освіти й тільки поряд із державною мовою. Тексти подаються мовами оригіналу та в українському перекладі.

Angol változat

This publication contains excerpts from laws that regulate the right to education in the mother tongue of minorities in the practice of those states to which the territory of modern Transcarpathia belonged from 1867 until the declaration of Ukraine’s independence. Also cited are legislative acts of sovereign Ukraine, which granted the right to representatives of national minorities to study in their mother tongue (first language). It also discusses how the language of education matters in neighboring countries, namely, Slovakia, Hungary and Romania. The right to study in one’s mother tongue was provided by all the states that possessed the territory of modern Transcarpathia for 150 years. The first and only exception is Article 7 of the Law of Ukraine “On Education” of September 5, 2017, which maintains the right to receive education in the mother tongue for members of national minorities exclusively in preschool and primary education. Texts are provided in the original language and in English translation.

Szólj hozzá!

Read previous post:
A Betlehemi Békeláng kárpátaljai fogadása és szétosztása

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5:16

Close