Kezdőlap » Sorozatok » Könyvajánló » Könyvajánló: Régi munkácsi temetők

Könyvajánló: Régi munkácsi temetők

Gulácsy Géza szerk.: Régi munkácsi temetők. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Munkács, 2016.

2009-ben jelent meg a munkácsi (kamjankai) temetőt dokumentáló könyv. Jelen kiadvány annak folytatásának, kiegészítésének is tekinthető.
2011-ben sikerült összeírnunk a másik, még megmaradt, magyar feliratokat is tartalmazó, oroszvégi régi temetőt is. Ez egy ma már lezárt, lakóházakkal körülvett, mintegy egyhektáros elkerített terület, amely a jelenleg Danyla Halytskoho nevű utcából nyílik. A legrégebbi sírhely 1899-ből való. A temetőt a kétezres évek elején zárták le.
A jobb áttekinthetőség kedvéért a temető területét három (A, B, C) szektorra osztottuk fel, ami megfelel a sírok elhelyezkedésének (1. az 1. képet). Az előző kiadványhoz hasonlóan a sírok helyét sorok és oszlopok jelölésével adtuk meg. A sírok fényképeinek elnevezése a szektorok, sorok és oszlopok adataiból áll össze. Összességében 326 latin betűs feliratú sírt találtunk, ezek közül 8-ban nyugszanak nevesített személyek.
Természetesen az oroszvégi temető felmérésénél is ugyanazokkal a problémákkal találkoztunk, mint a kamjankai esetében (1. a kiadvány előszavát), azonban ezúttal a temető viszonylag kis méretéből adódóan a sírok fellelése jóval egyszerűbb feladat.
Időközben a magyar Honvédelmi Minisztérium munkatársának jóvoltából sikerült megkapnunk a Bécsi Katonai Levéltárban lévő, a különböző régi, ma már felszámolt munkácsi temetőkben nyugvó első és második világháborús katonák adatait is. Ezek a katonák részben a kamjankai temető lerombolt katonatemetőjében, részben a már beépült járványtemetőben, koleratemetőben, új barakktemetőben, illetve a régi izraelita temetőben nyugszanak. Ezeket az adatokat is közreadjuk jelen kiadványban. Az említett listák alapján a kamjankai temetőben lévő Pro Patria emlékoszlopra időközben kiírtuk az ott nyugvó katonák neveit.
A kiadványban közzéteszünk néhány kataszteri térképet is, amely a régi, ma már többnyire nem létező munkácsi temetőket ábrázolja. (L. Tegze József tanulmánya az előző kiadványban.) Ezek egy része fellelhető a http://mapire.eu/hu/map/collection/transcarpathia, Kárpátalja kataszteri térképeit ábrázoló honlapon, amire Bárányi Elek hívta fel a figyelmünket, akinek köszönhetően több régi fénykép is színesíti e kiadványt.
Ugyancsak helyet adtunk a Munkács melletti Frigyesfalva újabb és régi temetőjében található latin betűs feliratú sírokban nyugvók listájának, amely a Schossel András híres vasszobrász sírhelyének felkutatása kapcsán történő vizsgálódás eredménye. Ebben nagy segítséget jelentettek Emma Rusyn útmutatásai és fényképei.
A kiadvány létrejöttéhez nagymértékben hozzájárult Barta Péter, aki magára vállalta az oroszvégi temető feltérképezésének fáradságos munkáját, Csehy Krisztina, aki az adatok feldolgozását végezte, valamint Búgra Attila, aki részt vállalt a terepmunka elvégzésében.
Köszönet illeti Popovics Bélát, a KáMCSSZ tiszteletbeli elnökét, akinek közbenjárására Illésfalvy Péter, a magyar Honvédelmi Minisztérium munkatársa rendelkezésünkre bocsátotta az első és második világháborús elhunytak adatait, illetve néhány kapcsolódó kataszteri rajzot és dokumentumot.

Gulácsy Géza

Forrás: kmksz.com.ua

Szólj hozzá!

More in Munkács
Kárpátalja anno: a Nagyságos Fejedelem és a munkácsi vár

A munkácsi vár a XVII. század első felében került a Rákóczi-család birtokába, s ők egészen 1711-ig birtokolták az erődöt.

Close