Kárpátalja

Kitekintő

Agora

Sorozatok

Színes

Kárpátalja anno

  • Kárpátalja anno: Drugeth János szobrának leleplezése Ungváron

    Drugeth János (1292–1335) szobrát 1943. június 27-én avatták fel Ungváron.  Az emlékművet Ungvári Lajos szobrász készítette el a város közadakozása, dr. Megay László polgármester és a magyar kormány támogatása jóvoltából. Az ünnepségen jelen volt a város valamennyi egyházi és világi méltósága. Antal Miklós pápai kamarás, tanügyi főtanácsos és gimnáziumi igazgató akkor mondott beszéde egy kis füzetecskében fennmaradt.  Nem úgy, mint a szobor, amelynek sorsáról semmit sem tudunk. Antal Miklós beszédében hosszasan ecsetelte a Drugeth család, köztük János érdemeit, aki bátyja, a gyermektelenül meghalt Fülöp után átveszi a Drugeth család birtokait: “…Károly Róbert meghívásának János csak 1312-ben tehetett eleget. A királynak bizalmas tanácsosa lesz, megnyeri annak kegyét, hasznos szolgálataiért 1322-ben elnyeri a roppant kiterjedésű gerényi uradalmat, melyhez Ungvár és környéke is tartozott; fivérének, Fülöpnek, 1327-ben bekövetkezett halála után a király reá ruházza át annak összes birtokait Sárosban, Zemplémben, Homonnán; 1328-ban Ung-, Zemplém-, Fehér-, Tolna- és Somogy-vármegyék főispánja, majd 1328-tól haláláig, azaz ...

    Bővebben »
  • Kárpátalja anno: a kisbereznai vaddisznóper

Kárpátalja ma

Hitélet

Kalendárium