Kezdőlap » Sorozatok » A jogász válaszol » Jogász válaszol: behívás és besorozás
Illusztráció

Jogász válaszol: behívás és besorozás

A napokban több olyan katonaköteles fordult szerkesztőségünkhöz, akik szerint a katonai és rendvédelmi hatóságok kerestetik őket. Egyiküket otthonába házkutatási parancs nélkül akartak behatolni, holott nem indítottak az adott személy ellen bírósági eljárást.

Ukrajnában országos probléma, hogy a sorköteles fiatalok nem tesznek eleget a bevonulási kötelezettségüknek. Ezért a hatóságok úgy próbálják feltölteni a hadsereg személyi állományát, hogy utcán, tömegközlekedési eszközökön, szórakozóhelyeken, pályaudvarokon és munkahelyeken vadásznak a sorköteles korban lévő fiatalokra. A behívók átadása után kényszerítik a behívottakat, hogy azonnal keressék fel a sorozóbizottságot.

Korábban arról készült egy riport, hogy a razziák során a behívók kézbesítése után azonnal, erőszakkal a bizottság elé állították a fiatalokat és orvosi kivizsgálás nélkül besorozták őket. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hatóságok több ízben megsértik ilyenkor a hatályos jogszabályokat. Fontos tudni, hogy házkutatást csak a bíróság rendelhet el abban az esetben, ha az illető ellen bírósági pert indítottak. A rendvédők kötelesek felmutatni a házkutatási parancsot a házkutatás során.

Az ukrán állampolgárok alkotmányos kötelezettsége Ukrajna védelmezése. Ezért a hatályos jogszabályok szerint a 18 és 27 éves sorkatonaköteleseket besorozza és katonai szolgálat teljesítésére kötelezi az állam. A besorozásokat őszre és tavaszra időzítik a hatóságok. Ilyenkor érkeznek a behívók, melyek: névre szólóak, tartalmazniuk kell a sorköteles megjelenésének dátumát, idejét és a helyszínét, továbbá a behívó sorszámát és a behívás típusát. Amennyiben a fiatal még nem szolgált a hadseregben, elsőként az általános személyi adatok ellenőrzésére és az orvosi kivizsgálásra hívhatják be. Az orvosi vizsgálatokat követően is előfordulhat a személyi adatok újbóli egyeztetése.
A katonai szolgálatra az illetékes hadkiegészítő egység parancsnokának aláírásával, körpecséttel hitelesített behívót adhatnak át. Az átvételkor a behívottnak aláírásával kell igazolnia az átvételt. Ha nem hajlandó átvenni, akkor a rendvédők jogosultak jegyzőkönyvezni azt és adminisztratív bírsággal sújthatják a szabálysértőt, melynek összege első ízben 85-119 hrivnya, amennyiben több alkalommal sérti a polgár a hatályos szabályokat, 170-től 255 hrivnyáig terjedő pénzbírságot kaphat. A pénzbírságokat követően, az ismételt megtagadások esetében akár büntetőeljárást is indíthatnak ellenük, mely a büntetőtörvénykönyv 355. cikkelye szerint akár három év fegyházat is jelenthet.

Mi a teendő, amennyiben a rendvédők kíséretében razziáznak a hadkiegészítő egységek munkatársai és igazoltatni szeretnék a járókelőket?
A katonai szervek nem igazoltathatják a civil lakosságot. A rendőrök az alábbi esetekben tehetik azt meg (a nemzeti rendőrségről szóló törvény 32. cikkelye alapján):
1) ha a személy külső jellemzői hasonlóak vagy megegyeznek egy körözött vagy eltűnt személyével;
2) ha elegendő okkal feltételezhető, hogy a személy bűncselekményt követett el vagy szándékozik elkövetni;
3) ha a személy speciálisan őrzött helyszínen vagy rendőri ellenőrzés helyén tartózkodik;
4) ha a személy fegyverrel, lőszerrel, kábítószerrel és más dologgal rendelkezik, amelyek forgalma korlátozott vagy tiltott, vagy tárolására, felhasználására, szállítására hatósági engedély szükséges;
5) ha a személy baleset, egyéb vészhelyzet vagy bűncselekmény elkövetésének helyszínén tartózkodik;
6) amennyiben a személy külső jelei vagy annak viselkedése, járművének állapota indokot adnak feltételezni, hogy az részt vesz bűncselekmény elkövetésében.

Amikor megállítják a járókelőket a rend őrei, minden esetben kérdezzék meg az igazoltatás okát. Amennyiben nem a fentiekben felsoroltakra hivatkoznak, nem kötelesek felmutatni a személyigazolványukat. Minden esetben jegyezzék fel a szolgálatban lévő rendőr jelvényszámát.

A katonakötelesek az alábbi esetekben kérelmezhetik a besorozás késleltetését: családi okok, esetleg tanulmányai folytatása miatt, egészségügyi okokból vagy a szakmai tevékenységének folyatására hivatkozva.
A családi okok:
– Amennyiben fogyatékkal élő hozzátartozóiról – szülők, feleség vagy gyermek – gondoskodik a behívott.
– Amennyiben egy szülővel él a besorozandó fiatal, a családban pedig két vagy több fiatalkorú nevelkedik.
– Amennyiben három évtől fiatalabb gyermeke van, vagy ha egyedül neveli gyermekét.
– Amennyiben két vagy több gyermeket nevel, továbbá ha a felesége várandós.
– Ha a besorozandó árva.
Az egészségügyi okok: a besorozó bizottság orvosi kivizsgálása során állapítja meg és egy év halasztást adhat, amennyiben ideiglenesen alkalmatlannak nyilvánították arra, hogy katonai szolgálatot teljesítsen.
A tanulmányi okokhoz sorolják, ha az illető felsőoktatási intézményben nappali tagozaton folytatja tanulmányait.
A szakmai tevékenység miatt kérelmezhető okok:
• teljes állású pedagógiai munkát folytat és felsőfokú végzettsége van a polgárnak;
• teljes állású egészségügyi dolgozó vidéki klinikán;
• hivatalosan nyilvántartásba vett egyház lelki pásztora az illető;
• a besorozandó polgármesteri (falusi vagy városi) pozícióban van;
• tudományos fokozattal (doktori) rendelkezik a polgár és szakterülete szerinti tudományos munkát végez;
• rendőr.

A felsoroltakon kívül halasztást kapnak azok, akik ellen büntetőeljárás indult az eljárás lezárásáig vagy a bírósági végzésig.
A halasztást igényélő minden év október 1-ig köteles eljuttatni az okokat igazoló dokumentációt az illetékes katonai bizottság elé.
A bizottságnál a katonaköteles minden aláírandó dokumentumot figyelmesen olvasson át! Ha nem bízik nyelvtudásában, akkor tolmács vagy ügyvédi kísérettel keresse fel a bizottságot!

Amennyiben Önnek felvetődik bármely jogi kérdése, melyről szeretné, hogy publikáljon a Kárpátalja.ma, kérjük, jelezze a karpatalja.ma@gmail.com címen, és rovatunkban szakembereket felkeresve válaszolunk az adott problémára. Továbbá ha tanácsadásra van szüksége, keresse az IMI jogsegélyszolgálatot, melyről az alábbi linken tájékozódhat bővebben.

Kárpátalja.ma

Szólj hozzá!

Read previous post:
Ukrán világbajnok a szombati újpesti superfight muaythai gála sztárvendége

Másodszor rendeznek a superfight-sorozatba tartozó muaythai és K-1 gálát Magyarországon, az újpesti Madárfészek Ökölvívó Akadémián sorra kerülő szombat este külföldi...

Close